Witamy na stronie projektu Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2022 r.  realizuje projekt pn. „Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Głównym celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji eksperckich przez co najmniej 210 przedstawicieli seniorskich organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa. 

W ramach realizacji projektu zaplanowano organizację i przeprowadzenie cyklu 20 szkoleń pn. Akademia Lidera Organizacji Seniorskiej, każde obejmujące łącznie 42 godziny praktycznych zajęć warsztatowych, w ramach których uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia aktywności w obszarze udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.