Kontakt

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA
STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

tel. 18 443 57 08
e-mail: federacjautw@interia.eu