Seniorzy w Akcji - konkurs PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
środa, 09 marca 2016 11:43

Akcję „Seniorzy w akcji” organizują Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Kreatywni seniorzy, którzy wymyślą ciekawy projekt społeczny, mogą zdobyć na jego realizację od 6 do 12 tys. zł. Konkurs obejmuje także międzypokoleniowe pary - osobę 60+ i młodszą, w wieku 18-35 lat.

O dotacje można się ubiegać we współpracy z organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury).

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora - pomysły zgłoszone na konkurs rozwijane i realizowane są poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów. Taka forma jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Organizatorzy przyznają ok. 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają seniorów w dialog i współpracę z samorządem lokalnym lub promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat.

Pomysły w formie listów intencyjnych można składać do 17 marca 2016 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.seniorzywakcji.pl lub pod nr tel. 22 396 55 16

Do tej pory organizatorzy wsparli 232 projekty w całej Polsce, np. "Szkołę Superbabci i Superdziadka" w Lublinie (cykl zajęć wspierających babcie i dziadków w wychowaniu wnuków) czy grupę muzyczną w Warszawie "Cała Praga Śpiewa", której celem była międzypokoleniowa integracja poprzez muzykę.

Konkurs "Seniorzy w akcji" znalazł się w gronie finalistów europejskiego konkursu "Społeczne Innowacje w Starzeniu" (Social Innovations in Ageing).

źródło: www.rynekseniora.pl

 
Polityka senioralna - publikacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
czwartek, 04 lutego 2016 09:09
Fundacja ZACZYN prezentuje drugi numer eksperckiego pisma "Polityka Senioralna", przeznaczonego dla urzędników, samorządowców, pracowników wsparcia społecznego czy osób związanych z sektorem pozarządowym.

Pismo, poświęcone formom wsparcia rosnącej grupy osób starszych, zostało wydane przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu FIO.

Pismo można bezpłatnie ściągnąć z naszej strony w wersji elektronicznej: http://zaczyn.org/polityka-senioralna-oddajemy-...
 
Kierunki polityki senioralnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
poniedziałek, 18 stycznia 2016 11:34

14 stycznia br. Komisja Polityki Senioralnej Sejmu RP dyskutowała o przyszłości polskich seniorów. Przy okazji omawiania projektu planu pracy Komisji na pierwszą połowę 2016 roku, przedstawiciele resortu i posłowie partii rządzącej wskazali priorytetowe zagadnienia związane z polityką senioralną.

Głos seniorów

W toku posiedzenia swoje stanowisko przedstawiła Pani Krystyna Lewkowicz z fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  Zwróciła uwagę na konieczność przyspieszenia dyskusji na temat obywatelskiego parlamentu seniorów. W planie prac komisji została ona przewidziana na lipiec 2016.  Jak zaznaczyła przedstawiciela fundacji, to powinien być priorytet. Parlament z założenia ma bowiem zrzeszać reprezentantów wszystkich środowisk senioralnych, ma zajmować się pryncypiami i wyzwaniami prawnymi takimi jak stworzenie definicji organizacji senioralnej, której ewidentnie brakuje. Precyzyjne i prawidłowe określenie zasad działania instytucji  organizacji senioralnej usprawni działanie wielu podmiotów zrzeszającej seniorów.

Przedstawicielka fundacji podkreśliła, że w planie brakuje odniesienia do ustawy o osobach starszych. Zgodnie z tą ustawą, ministerstwo ma regularnie monitorować sytuację seniorów. Aby ten proces mógł się rozpocząć, konieczne jest wydanie przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odpowiedniego rozporządzenia.

Zapowiedzi i obietnice

Jak poinformowała Pani Dyrektor Zuzanna Grabusińską z MRPiPS, rozporządzenie w przedmiocie monitorowania sytuacji osób starszych jest w opracowaniu. Zgodnie z planem pracy Rady Ministrów, ukończenie prac nad rozporządzeniem przewidziano na przełom marca i kwietnia 2016 roku. Na odpowiednim etapie projekt będzie konsultowany z pozostałymi resortami i innymi podmiotami, zgodnie z procedurą legislacyjną. Jak zapowiedziała przedstawicielka resortu, najprawdopodobniej diagnozowanie sytuacji seniorów będzie się odbywało w sekwencjach kilkuletnich, etapowo po to, by obraz sytuacji osób starszych był jak najbardziej dokładny i kompletny.

Posłanka Urszula Rusecka zapowiedziała, że niezależnie od prac nad rozporządzeniem dot. monitorowania sytuacji seniorów dogłębnej analizie zostanie poddana sama ustawa o osobach starszych. W ocenie Pani poseł ustawa zawiera wady – jest zbyt ogólnikowa, nie zapewnia środków finansowych na monitorowanie sytuacji osób starszych.

żródło: www.wartowiedziec.org

 
Monitoring sytuacji osób starszych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
czwartek, 07 stycznia 2016 08:30

1 stycznia br. wchodzi w życie ustawa, która zobowiązuje Radę Ministrów do corocznego przedstawiania (do 31 października) Sejmowi i Senatowi informacji o sytuacji osób starszych w Polsce.

Ustawa o osobach starszych - definiowanych jako osoby powyżej 60 roku życia - zakłada, że monitorowanie ich sytuacji obejmować będzie m.in. analizowanie informacji dotyczących demografii, dochodów, warunków mieszkaniowych, aktywności zawodowej, zdrowia, niepełnosprawności, aktywności społecznej i obywatelskiej oraz edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, a także dostępności i poziomu usług socjalnych.

- Wyposaża ona parlament w konkretne instrumenty, za pomocą których posłowie i senatorowie mogą wpływać na kształt polityki senioralnej prowadzonej przez przyszłe rządy - mówił w październiku 2015 r. b. przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Michał Szczerba.

Szczerba wspomniał również, że ustawa ta wprowadza do obrotu prawnego pojęcie „osoba niesamodzielna”. Nie zostało ono jednak zdefiniowane. - Dotyczy ono jednak dużej grupy osób. W mojej ocenie sejm przyszłej kadencji czeka praca nad konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi właśnie osób niesamodzielnych i ich opiekunów - powiedział.

W myśl ustawy monitorowanie sytuacji osób starszych ma być prowadzone na zlecenie prezesa Rady Ministrów przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przy wykorzystaniu m.in. informacji statystycznych, wyników badań naukowych, informacji od innych organów administracji publicznej, państwowych jednostek organizacyjnych oraz innych organizacji zaangażowanych w kształtowanie sytuacji osób starszych w Polsce.

Ustawę uchwalono w poprzedniej kadencji parlamentu. Prace nad regulacją były szybkie - pierwsze czytanie projektu ustawy (opracowanego przez sejmową komisję polityki senioralnej) odbyło się 2 września, a Sejm uchwalił ustawę 11 września.

Podczas prac nad ustawą posłowie wskazywali, że zmieniająca się struktura demograficzna polskiego społeczeństwa stawia przed państwem nowe wyzwania, których celem jest zapewnienie osobom starszym warunków do wydłużenia aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej oraz samodzielnego, zdrowego i bezpiecznego życia.

Wskazywano, że Polska należy do nielicznych krajów europejskich, w których nie ukształtowano systemu monitorowania sytuacji życiowej populacji osób starszych, uwzględniającego aspekty społeczne, ekonomiczne i zdrowotne. Wchodząca w życie ustawa ma to zmienić.

źródło: www.rynekseniora.pl

 
Raport Polki 50 Plus Zdrowie i jego zagrożenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
wtorek, 29 grudnia 2015 11:24

Raport jest wieloobszarowym studium zdrowia kobiet po 50. roku życia. Prezentuje najnowsze dane na temat sytuacji zdrowotnej, głównych zagrożeń, a także działań koniecznych dla zachowania kobiet w dobrym zdrowiu oraz podniesienia jakości ich życia.

Raport do ściągnięcia: kliknij tutaj

 


Strona 4 z 7
free pokerfree poker


Projekt „Akademia Liderów UTW” dofinansowany jest

ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich