IV Ogólnopolska Konferencja UTW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
wtorek, 08 grudnia 2015 11:45

IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku

odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu RP,

w dniu 14 grudnia 2015 o godzinie 11.00.

Konferencja będzie poświęcona podsumowaniu wydarzeń 40-lecia ruchu UTW

oraz debacie nad przyszłością polityki senioralnej w Polsce.

 
Rozpoczęła się kolejna edycja warsztatów „Standardy działania UTW w praktyce” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
wtorek, 08 grudnia 2015 11:36

W dniu 7 grudnia 2015r. w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania OPOKA w Starym Sączu rozpoczęła się kolejna edycja warsztatów „Standardy działania UTW w praktyce” zorganizowanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w ramach projektu „Akademia Liderów UTW” dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  W zajęciach uczestniczy 10 osób reprezentujących uniwersytety trzeciego wieku ze Zgierza, Dzierżoniowa, Głuchołaz, Zakopanego oraz Kędzierzyna - Koźla. Celem warsztatów jest przygotowanie uniwersytetów do wdrożenia standardów działania opisanych w publikacji „Standardy działania UTW w Polsce”. W ramach 3-dniowych warsztatów uczestnicy będą mieli okazję m.in. szczegółowo zapoznać się z procedurą implementacji standardów oraz weryfikacji ich spełnienia a także opracować indywidualne plany wdrożenia standardów w swoich organizacjach, które ułatwią im dalszą pracę w tym zakresie. Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania indywidualnego wsparcia doradczego ekspertów Federacji w zakresie wdrożenia w praktykę działania danego UTW zaproponowanych standardów.

 
IV Małopolskie Forum Seniorów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
poniedziałek, 23 listopada 2015 10:30

2 grudnia 2015 roku

w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

odbędzie się

IV Małopolskie Forum Seniorów

Forum organizuje Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Konferencja będzie wydarzeniem wieńczącym realizację projektu "Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji Seniorów. IV Małopolskie Forum Seniorów", współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Forum samorządowców i seniorów - liderów lokalnych społeczności.

 
Małopolskie Dzień Seniora - 28.11.2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
piątek, 20 listopada 2015 07:26
Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora wraz z Instytutem Pracy Socjalnej UP, ma przyjemność zaprosić Państwa na Małopolski Dzień Seniora. Odbędzie się on 28 listopada od godziny 10:00 w auli Uniwersytetu Pedagogicznego na ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Wstęp jest wolny i bezpłatny dla wszystkich. Będziemy wdzięczni za przekazanie zaproszenia wszystkim słuchaczom Państwa UTW. 

W programie przewidujemy m.in.
  • Dwa wykłady zorganizowane w ramach kampanii Oszczędny Senior, która jest realizowana we współpracy Stowarzyszenia MANKO z Narodowym Bankiem Polskim. Będą one dotykać zagadnień związanych z ekonomią i finansami oraz odpowiednim gospodarowaniem wydatkami, inwestowaniem, czy oszczędzaniem.
  • Wykład prozdrowotny specjalistów z Uzdrowiska Nałęczów, znanego z leczenia chorób układu krążenia. Wykład "Serce Twoim skarbem" będzie dotyczył przede wszystkim tematyki kardiologicznej, życia po zawale, profilaktyki, czy leczenia chorób układu krążenia.
  • Stoiska z bezpłatnymi badaniami i poradami,
  • Uroczystą galę finałową zwieńczającą konkurs Opowiedz Nam Swoją Historię. Jego celem było propagowanie opowieści z życia seniorów i podkreślenie ich edukacyjnej, społecznej
    i integracyjnej wartości. W inicjatywę zaangażowali się także znani Seniorzy (m.in. Helena Norowicz, Aleksander Doba, DJ Wika, Dziarski Dziadek), a na gali zostaną przedstawione ich opowieści. Ponadto, przedstawiona zostanie zwycięska historia oraz zostaną wręczone nagrody.


Wstęp i udział w wydarzeniu jest bezpłatny, zaś w jego trakcie przewidywany jest poczęstunek dla gości. Zachęcamy do wzięcia udziału.

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.glosseniora.pl

Zapraszamy Wszystkim serdecznie!

 
Mity na temat osób 50+ cz. II PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
czwartek, 05 listopada 2015 11:37

Mit: pracownicy 50+ z trudem przystosowują się do zmian i nowych technologii?
Jednym z najczęstszych zarzutów stawianych osobom dojrzałym przez pracodawców jest ich niechęć do nabywania nowych umiejętności i trudności w przystosowaniu się do zmian. Takie uogólnienie jest jednak niesłuszne. Niechęć do zmian nie jest cechą właściwą pracownikom 50+ – może dotyczyć osób w każdej grupy wiekowej.
Osoby w wieku 50+ tracą niekiedy szansę zatrudnienia ze względu na powszechne przekonanie o ich niekompetencji w zakresie IT i nowych technologii. Jakkolwiek to stwierdzenie mogło mieć podstawę w przeszłości, obecnie rozbieżności na tym polu między pokoleniami ulegają zatarciu. Osoby w wieku 50+ są najszybciej rosnącą grupą użytkowników Internetu. Przykładowo w Niemczech w 2010 roku tylko 31% osób w wieku 65+ korzystało z Internetu, w porównaniu do 75% ogółu populacji, jednak w grupie 45-64 lat, odsetek ten był już porównywalny z ogółem ludności. Również w Polsce dojrzali pracownicy coraz częściej nie ustępują technologicznymi kompetencjami swoim młodszym kolegom. Trzeba mieć również na uwadze, że nawet najlepiej obeznany z nowymi technologiami młody człowiek może potrzebować szkolenia w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania. Nic nie stoi na przeszkodzie by takie samo szkolenie mógł odbyć pracownik w wieku 50+.

Mit: Zatrudnienie i utrzymanie pracowników 50+ wiąże się z większymi kosztami dla przedsiębiorstwa?
Zostało stwierdzone, że w miarę upływu lat pracownicy coraz rzadziej zmieniają pracę. Zatrudniając osoby w wieku 50+, pracodawcy podejmują zatem znacznie zmniejszone ryzyko rotacji kadr. Wiąże się to z wymiernymi oszczędnościami związanymi z uniknięciem kosztów rekrutacji i szkoleń nowych pracowników.
Utrzymywanie dojrzałych pracowników w ramach organizacji pozwala na zachowanie pamięci instytucjonalnej, a tym samym na uniknięcie kosztów płynących z konieczności “ponownego wynajdywania koła”. Zatrudnianie osób w wieku 50+, jak również zróżnicowanie wiekowe kadry niesie także strategiczną korzyść w postaci pełniejszego odzwierciedlenia obrazu społeczeństwa w którym firmie przyszło funkcjonować. To z kolei pozwala przedsiębiorstwu trafniej odpowiadać na potrzeby klientów.

Mit: Inwestowanie w rozwój i szkolenie pracowników 50+ nie przynosi firmie długofalowych korzyści?
Przekonanie o nieopłacalności inwestycji w dojrzałych pracowników pokutuje w wielu polskich firmach. Pracodawcy często wychodzą z założenia, że szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracownika w zaawansowanym wieku nie ma sensu.
W rzeczywistości jednak można wskazać szereg powodów, dla których inwestowanie w pracownika 50+ może przynieść realne korzyści. Dojrzali pracownicy rzadko zmieniają miejsce zatrudnienia, zatem ryzyko, że po odbyciu szkolenia pracownik przeniesie się do innej firmy, jest niewielkie. Znakomitej większości dojrzałych pracowników nie spieszy się również na emeryturę. Często pragną jak najdłużej pozostać aktywnymi zawodowo nie tylko w celach zarobkowych, ale także by zachować dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. A więc ich szkolenie przynosi firmie korzyści.
Podnoszenie kwalifikacji dojrzałych pracowników nie musi oznaczać dla firmy istotnych kosztów. Pracodawcy pragnący inwestować w rozwój swoich pracowników w wieku 45 lat i więcej mogą liczyć na dofinansowanie ze środków publicznych. Wiele kursów i szkoleń jest także finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mit:. Pozostawianie w pracy dojrzałych pracowników może pogorszyć kryzys bezrobocia wśród młodych?
W związku z wysokim poziomem bezrobocia wśród młodych ludzi, pojawiają się niekiedy głosy wyrażające opinię, że utrzymywanie osób w wieku dojrzałym na rynku pracy może potęgować ten kryzys. Pogląd ten nazywany  „fałszywą teorią o stałej liczbie miejsc pracy” nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Amerykańskie Narodowe Biuro Badań Ekonomicznych nie stwierdziło zależności między aktywnością zawodową osób w wieku 50+ a problemem bezrobocia wśród młodszych pokoleń. Inni badacze, m.in. francuscy i kanadyjscy wskazują wręcz, że zwiększona aktywność zawodowa dojrzałych osób poprawia szanse zawodowe młodszych, gdyż wpływa na rozwój gospodarczy w szerokim wymiarze.

Uprzedzenia i stereotypy na temat dojrzałych pracowników nie znajdują niemal żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Są przy tym szkodliwe dla samych pracowników 50+, przedsiębiorców mogących ich zatrudniać, oraz finalnie – dla całej gospodarki. Podsumowując wszystkie opisane fakty warto się zastanowić z jakimi kosztami może wiązać się dla pracodawców niezatrudnianie dojrzałych pracowników. Pracodawca, który decyduje się na odrzucanie aplikantów w wieku 50+ z nieracjonalnych pobudek, już teraz skreśla dla siebie jedną trzecią dostępnej siły roboczej, a w przyszłości – nawet więcej.

Źródło: 50plus.gov.pl, www.wartowiedziec.org

 


Strona 5 z 7
free pokerfree poker


Projekt „Akademia Liderów UTW” dofinansowany jest

ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich