Polska Unia Seniorów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
wtorek, 06 września 2016 11:44

Polska Unia Seniorów jest Stowarzyszeniem i jednocześnie członkiem Europejskiej Unii Seniorów.

Organizacja została powołana do:

 1. urzeczywistniania zasad uznawania i poszanowania prawa osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym;
 2. przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość, pochodzenie;
 3. równouprawnienia starszych obywateli i ich aktywnego uczestnictwa w rozwoju na szczeblu gminy, województwa, kraju oraz we współpracy z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, szczególnie z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i instytucjami Unii Europejskiej oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych;
 4. poprawy jakości i warunków życia osób starszych, obniżenia ich zachorowalności i niepełnosprawności;
 5. ochrony rodziny jako najważniejszej komórki państwa oraz dobrego wychowania i wykształcenia dzieci i młodzieży;
 6. pojednania i pokoju między narodami, wsparcie w tego rodzaju działaniach władz samorządowych, państwowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, szczególnie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i instytucji Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych;
 7. wspierania, współpracy i integracji z Europejską Unią Seniorów (EUS);
 8. działania w sferze zadań publicznych obejmująca, stosownie do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zadania w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji i organizacji wolontariatu.

W chwili obecnej Stowarzyszenie posiada dwa oddziały: Śląski oraz Warszawsko-Mazowiecki.

Prezesem Zarządu Głównego Polskiej Unii Seniorów jest Pan Janusz Marszałek. Już w latach 80-tych założył pierwszą w Polsce prywatną wioskę dziecięcą, w latach 2006-2011 był Prezydentem Oświęcimia. A od 2012 roku związał się z Polską Unią Seniorów.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

źródło: Wikipedia, strona główna Polskiej Unii Seniorów

 

 
"Siwa" i "srebrna" przyszłość Polski i Świata PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
środa, 24 sierpnia 2016 07:00

„Srebrne tsunami”, „siwienie elektoratu”, „srebrna gospodarka” – to pojęcia, które coraz częściej pojawiają się mediach. Najczęściej przy okazji dyskusji dotyczących starzenia się społeczeństwa. O tym zjawisku mówią dziś nie tylko demografowie, ale również ekonomiści oraz politycy. Stało się jednym z najważniejszych argumentów w sporach dotyczących wieku emerytalnego. Co oznacza?

Aby dowiedzieć się więcej na temat prognoz demograficznych kliknij tutaj.

źródło: www.superbiz.see.pl

 
Senior-Wigor 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
czwartek, 28 lipca 2016 09:59

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Edycja 2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna nabór ofert na tworzenie Dziennych Domów „Senior-WIGOR” w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2016.

W 2016 roku przeznaczono 40 mln zł na tworzenie oraz adaptację Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, jak również wsparcie ich funkcjonowania poprzez partycypację w bieżących kosztach funkcjonowania. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępne jest ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  w ramach Programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 Edycja 2016: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8040,ruszyl-senior-wigor-2016.html.

Oferty wyłącznie w formie papierowej należy składać/przesyłaćna adres właściwego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR - Edycja 2016” od dnia ogłoszenia konkursu, nie dłużej niż do dnia 14 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu).

Pytania dotyczące Programu oraz konkursu ofert należy kierować na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Szczegółowe informacje na temat Programu będzie można uzyskać również w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 82 oraz (022) 661 18 59, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

źródło i dodatkowe informacje: kliknij tutaj.

 
Senior WiGOR 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
wtorek, 28 czerwca 2016 07:56

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł.

Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania.

Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W Dziennym Domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do Internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

W 2016 r. środki finansowe w ramach Programu zostaną rozdysponowane na dwa moduły:

 • Moduł I konkursu– utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”,
 • Moduł II konkursu – zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior-WIGOR”.

Wymagany wkład własny to minimum 20 % wartości projektu. Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe do 80 % całkowitego kosztu realizacji zadania, które nie może być wyższe niż 250 tys. zł.

Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast na wyposażenie domu jednorazowa kwota dotacji nie może być wyższa niż 70 tys. zł.  Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w Dziennym Domu,  ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” może powstać we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Ofertę będzie można poszerzyć na usługi świadczone poza siedzibą domu.

Oferty wyłącznie w formie papierowej należy składać/przesyłać na adres właściwego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR - Edycja 2016” do 14 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu).

źródło: www.wartwiedziec.org

 
III Ogólnopolska Parada Seniorów i Piknik Pokoleń PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
czwartek, 09 czerwca 2016 07:04

25 czerwca br. w Warszawie startuje III Ogólnopolska Parada Seniorów i Piknik Pokoleń – jest to wydarzenie organizowane przez Fundację ZACZYN i legendarną, siedemdziesięciopięcioletnią DJ WIKĘ. Parada ma pokazać ogromny potencjał społeczny rosnącej grupy 60, 70 czy 80+.

Parada Seniorów oraz następujący po niej Piknik Pokoleń to wielkie święto osób w tzw. trzecim wieku, a także ich przyjaciół i rodzin. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie wielkiego potencjału społeczności wchodzącej w swoje szóste, siódme czy kolejne dekady życia, a także tych wszystkich, którzy w bliskiej lub dalszej przyszłości zetkną się z wyzwaniami starzenia.

Wyjście na ulice Warszawy to symboliczna prezentacja rosnącej i coraz bardziej wpływowej grupy osób starszych – próba pokazania energii, potencjału i twórczości seniorów, ale również problemów i postulatów reprezentantów tej grupy.

Parada Dojrzałych Wspaniałych startuje 25 czerwca o godzinie 12.00 z Placu Konstytucji w Warszawie. Piknik Pokoleń zaczyna się tego samego dnia o godzinie 13.00 na terenie parku CSW Zamek Ujazdowski.

Parada i Piknik, organizowane są przez Fundację ZACZYN, a współorganizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Fundację Porozumienie Bez Barier.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć: tutaj.

źródło: www.wartowiedziec.org

 


Strona 2 z 7
free pokerfree poker


Projekt „Akademia Liderów UTW” dofinansowany jest

ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich