Środki na rozwój UTW

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
poniedziałek, 07 listopada 2016 09:39

4 mln złotych – tyle wyniesie budżet programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Dane EUROSTATU wskazują, że w Polsce w 2020 roku osoby po 60. roku życia będą stanowić jedną czwartą społeczeństwa. Z kolei z danych GUS wynika, że w 2030 roku liczba osób w wieku 85 lat może sięgnąć niemal 800 tysięcy. Polska jest więc społeczeństwem, w którym osób starszych przybywa. Te zaś z życia społecznego są łatwo wykluczane.

Podstawowym zadaniem UTW jest zapobieżenie temu zjawisku – uniwersytety dla seniorów przyczyniają się do rozwijania solidarności międzypokoleniowej, integrują lokalną społeczność seniorów, a także wykorzystują ich potencjał intelektualny.

Dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma zamiar wspierać finansowo zarówno już istniejące UTW, jak i podmioty, które mają dopiero zamiar rozpocząć prowadzenie tego typu działalności.

Całkowity budżet projektów realizowanych przez cały 2017 rok, wyniesie 4 mln złotych.

Wnioski można składać do 30 listopada 2016 roku. Projekty realizowane będą w okresie od stycznia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. Finansowanie może otrzymać 16 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt. Dofinansowanie mogą otrzymać nie więcej niż 2 projekty realizowane na terenie jednego województwa. Kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach bieżącego konkursu wynosi 4 000 000 zł. Wysokość finansowania pojedynczego projektu w ramach programu wynosi nie więcej niż 300 000 zł. W ramach budżetu projektu mogą być finansowane koszty pośrednie do wysokości 10 % wydatków poniesionych na realizację projektu.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest tutaj.

 

źródło: www.wartowiedziec.org

 
free pokerfree poker


Projekt „Akademia Liderów UTW” dofinansowany jest

ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich