Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Jana Długosza w Częstochowie - 26 i 27.10.2017r.