Program "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"

 
Ogłoszony został   konkurs na finansowanie projektów w ramach programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” (M.P. poz. 967).
 
O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”,
2) uczelnie,
3) podmioty działające na rzecz nauki
– zwane dalej „beneficjentami”.

Szczegółowe informacje są na stronie:
 
  
Termin składania ofert  4 grudnia 2017.