II Regionalna Konferencja UTW Województwa Świętokrzyskiego "RAZEM NAM PO DRODZE" - 14 maja 2018 r., Ostrowiec Świętokrzyski

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizował, w ramach obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego i 15-lecia UTW WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim,
II Regionalną Konferencję Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod hasłem "RAZEM NAM PO DRODZE".  

Celem konferencji była integracja środowisk uniwersytetów trzeciego wieku w regionie, ukazanie ich dorobku i roli, jaką pełnią w środowiskach lokalnych, wpisując się w historię i obchody 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Rektor WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starosta Ostrowiecki, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Otwarcia Konferencji dokonała dr Izabela Zaborowska, Rektor WSBiP oraz Matylda Niewójt, Prezes UTW WSBiP. W spotkaniu udział wzięły UTW z regionu świętokrzyskiego i inne organizacje seniorskie powiatu ostrowieckiego.

Teresa Gremba, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Wiceprezes Świętokrzyskiego UTW w Kielcach przekazała, w imieniu Federacji UTW, na ręce Prezes Matyldy Niewójt List Gratulacyjny z okazji Jubileuszu 15 lecia UTW WSBPiP wraz z bukietem kwiatów.

Doceniam wkład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w integrowanie środowiska seniorów w naszym mieście, mówił Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Jarosław Górczyński, który osobiście pogratulował seniorom zacnego Jubileuszu. Dzięki Państwa działaniom, częstym i licznie organizowanym spotkaniom, pokazujecie jak należy się wspierać i rozwijać. Jesteście Państwo w swoim środowisku pionierami aktywnego stylu życia, a swoją wiedzą oraz pasjami chętnie dzielicie się z innymi.

W programie konferencji przedstawiono również informację na temat regionalnej polityki społecznej wobec osób starszych - Bogusława Wypych z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Świętokrzyskiego.

Interesujący wykład pt."Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku. Jak być lepszym? - praktyczne inspiracje" wygłosił Jacek Łapiński z Uniwersytetu Białostockiego. Obyły się również prezentacje poszczególnych UTW.

Więcej na temat konferencji: TUTAJ oraz TUTAJ