Kongres Seniorów w Dortmundzie

W dniach 27 do 30 maja 2018 podczas Kongresu Seniorów w Dortmundzie polska delegacja mogła zapoznać się z dobrymi praktykami obowiązującymi w systemie niemieckim. W czasie spotkań jej członkowie zadeklarowali współpracę z seniorami niemieckimi pn. "budowanie mostów”. Polską delegację reprezentowali: Małgorzata Zwiercan, poseł na Sejm RP,  przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP,  Janusz Marszałek, prezes Zarządu Polskiej Unii Seniorów i jednocześnie wiceprezydent Europejskiej Unii Seniorów,  Krystyna Męcik, przedstawicielka Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów i przedstawiciele organizacji „Wrzos”.