Witamy Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego w gronie członków Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego powstał w 2016 roku z inicjatywy Starosty Sławieńskiego i prowadzony jest w ramach działalności statutowej przez Darłowską Lokalną Organizację Turystyczną. Do dyspozycji słuchaczy są również dziekanaty zlokalizowane w Centrach Obsługi Turystycznej w Sławnie i Darłowie. W ramach Uniwersytetu w każdym z oddziałów funkcjonują Rady Słuchaczy, które wybierane są na czas roku akademickiego.

UTWPS został utworzony jako forma kształcenia i rozwoju kulturalnego osób dorosłych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych oraz swojego rozwoju intelektualnego. W dwóch oddziałach - w Sławnie i Darłowie -  uczestniczy ponad 130 słuchaczy. Zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych. Program UTWPS obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, biologiczno-społecznych, promocji zdrowia, bezpieczeństwa, informatyki, wiedzy o kulturze, sztuce i historii oraz języków obcych. Słuchacze pod szyldem Uniwersytetu biorą również udział w różnych akcjach społecznych i charytatywnych na terenie Powiatu Sławieńskiego. Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko nauka. W roku akademickim organizowane są również imprezy, wycieczki, wyjazdy do teatru, a raz w roku juwenalia.

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, na wniosek Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej podjął uchwałę o przyjęciu do Federacji w charakterze członka zwyczajnego.