Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz dostępności

Uroczyste podpisanie dokumentu w obecności wiceministra inwestycji i rozwoju Adama Hamryszczaka odbyło się w środę 12 września br. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

"Przystąpienie do partnerstwa to deklaracja prowadzenia działań w zgodzie z założeniami programu Dostępność Plus. Idee dostępności i równego traktowania dotyczą nas wszystkich. Dlatego powinniśmy połączyć wysiłki i wspólnie działać na rzecz poprawy dostępności otaczającej nas rzeczywistości" - mówił wiceminister Adam Hamryszczak.

W imieniu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku  Deklaracje Partnerstwa podpisała Wiesława Borczyk, prezes Zarządu.

Partnerstwo na rzecz dostępności jest koalicją różnych podmiotów, które świadomie prowadzą politykę na rzecz zniesienia różnego rodzaju barier.

Lista sygnatariuszy TUTAJ.

Deklaracja Partnerstwa na rzecz dostępności TUTAJ.