_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Ulgi na przejazdy kolejowe dla seniorów

Dnia 22 października br. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW otrzymała od Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, pismo dotyczące obowiązujących ulg przysługujących seniorom na przejazdy kolejowe wraz z zestawieniami ulg ustawowych oraz ulg handlowych w pociągach osobowych i dalekobieżnych. Przesłane pismo nawiązuje do postanowień Porozumienia zawartego w kwietniu 2018 r. pomiędzy Prezesem UTK a Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW.

Treść pisma Prezesa UTK oraz wykazy ulg do pobrania poniżej.

 Pismo Prezesa UTK Ignacego Góry

Wykaz ulg ustawowych w pociągach osobowych i dalekobieżnych

Wykaz ulg handlowych w pociągach osobowych i dalekobieżnych