_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

SENIOR W RODZINIE

 
Wczoraj, 14 listopada z okazji Dnia Seniora w Senacie odbyła się konferencja pt. „SENIOR W RODZINIE”. Jej celem była dyskusja o polityce senioralnej i zaangażowaniu osób starszych w życie społeczne. Konferencję zorganizował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Minister Elżbieta Bojanowska, podsekretarz staniu w MRPiPS przedstawiła informację na temat polityki społecznej wobec osób starszych. 
 
W konferencji uczestniczyli m.in.przedstawiciele organizacji senioralnych, uniwersytetów trzeciego wieku, gminnych/miejskich rad seniorów. Marszałek Senatu otrzymał Ogólnopolska Kartę Seniora, którą wręczył mu Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko i wydawca " Głosu Seniora".
 
Retransmisja konferencji dostępna jest na stronie: