_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Ogólnopolska Kampania Społeczna BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR

Od kwietnia br. rusza Kampania BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR, realizowana przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W jej ramach przewidziano szereg działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym, w tym:

 

> cykl szkoleniowo-doradczy „AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW”,

 

> konferencja FORUM BEZPIECZNEGO SENIORA,

 

> dystrybucja broszur edukacyjno-informacyjnych „BEZPIECZNY SENIOR”.

 

Informacje z realizacji Kampanii będą zamieszczane na naszej stronie internetowej i profilu na Facebook'u.

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.