_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Broszura BEZPIECZNY SENIOR

Poniżej zamieszczamy pierwszą broszurę edukacyjno-informacyjną BEZPIECZNY SENIOR!!! Publikacja wydana została w ramach Kampanii BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR, realizowanej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i współfinansowanej ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Egzemplarze broszury zostały rozesłane do UTW oraz gminnych rad seniorów działających na terenie całego kraju.

PLIK DO POBRANIA TUTAJ