_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Dr Helena Hrapkiewicz Pełnomocnikiem Prezydenta Katowic ds. Seniorów

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa powołał Pełnomocnika ds. Seniorów miasta Katowice – Panią dr Helenę Hrapkiewicz.

Zadaniem Pełnomocnika jest koordynacja całości zadań miasta Katowice podejmowana na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym planowanie, inicjowanie i konsultowanie działań skierowanych do seniorów miasta Katowice.

 

Serdecznie gratulujemy Pani dr Helenie Hrapkiewicz, długoletniej Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim, powołania na funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Katowic ds. Seniorów.