_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

PUBLIKACJA GUS - Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2017/2018

Publikacja pt. "Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2017/2018", opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, zawiera informacje o Uniwersytetach Trzeciego Wieku (UTW), w tym o działaniach edukacyjnych, aktywujących i integrujących, rodzajach prowadzonych zajęć, źródłach finansowania oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Prezentuje także dane o słuchaczach, wykładowcach oraz osobach wykonujących prace organizacyjne w UTW.

Publikacja do pobrania TUTAJ