_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Powołano Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej

Premier Mateusz Morawiecki powołał Barbarę Sochę na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej. Do zadań Pełnomocnika należy m.in. przygotowanie projektu Strategii Demograficznej, której celem jest zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny; wdrażanie postanowień zawartych w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Demograficznej; opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na politykę demograficzną; promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej; inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi rodziny, w szczególności związanych z godzeniem rodzicielstwa i pracy zawodowej. Więcej informacji TUTAJ.

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/osoby">Osoby plik wektorowy utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a>