_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Dobre praktyki UTW w okresie pandemii - Stowarzyszenie Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach

Roman Dziubina, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach, zaprasza zainteresowanych seniorów na wykłady otwarte emitowane w RTvG - Regionalnej Telewizji Gorlickiej.

"(...) starałem się znaleźć coś, co mogłoby nas znowu łączyć. Skoro nie możemy spotykać się w naszym miejscu, w każdym tygodniu, w środy, w Domu Polsko-Słowackim, zaproponowałem inną formę spotkań".

Zdjęcie John Tuesday - Unsplash

Organizacja zajęć była możliwa dzięki współpracy i zaangażowaniu Pana Macieja Trybusa, właściciela RTvG. Wykład dr. med. Tomasza Płatka, na temat pamięci i jej zaburzeń, dostępny jest na kanale YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=tcnNmurv0CE&fbclid=IwAR274L9DQ5Y0jKa4UMyt-ch17fzdDg_0_uN8lEKR39KyEjOE63SRlCcaFUE