Polityka senioralna Rządu - "Pakiet dla seniorów"

 

Uniwersytety Trzeciego Wieku w dokumentach rządowych.

Rada Ministrów, na swoim  posiedzeniu  w dniu 24 grudnia 2013 r., przyjęła  tzw. "Pakiet dla seniorów", w skład którego wchodzą następujące decyzje:

  • Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS), przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej;
  • Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (ZDPS), przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej;
  • Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia "Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+:, przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej;
  • Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej.


Informacje podane ze strony: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu.html