_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY FEDERACJĄ UTW A POLSKIMI UTW ZA GRANICĄ


W dniu 6 września 2013 r. w obecności wszystkich uczestników Forum III Wieku oraz Gości Honorowych nastąpi uroczyste podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Ogólnopolską Federacją UTW a polskimi UTW z siedzibą za granicą.

Ideą podpisania porozumień jest podejmowanie inicjatyw na rzecz realizacji działań edukacyjnych, rozwijających aktywność kulturalną, społeczną i obywatelską oraz informacyjnych i promocyjnych na rzecz osób starszych, a w szczególności w zakresie prowadzenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kraju i zagranicą, kształtowania standardów ich działania, wymiany doświadczeń, organizowania konferencji i seminariów, przygotowania i realizowania wspólnych projektów  oraz umacniania poczucia tożsamości środowiska  krajowych i polonijnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku.