Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Austrii


 Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Austrii zakończył pierwszy rok swojej działalności.

 

Spotkanie informacyjno-organizacyjne Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii miało miejsce  w dniu 5. 10.2012 r. w wiedeńskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania. W spotkaniu udział wzięło ponad 120 chętnych osób, a zapisy  trwały nadal. Organizator powstania Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Austrii, Sławomir Iwanowski, przedstawił  historię UTW i propozycje, w jaki sposób  będą realizować ideę UTW dla Polonii austriackiej. W imieniu Stacji Polskiej Akademii Nauk  w Wiedniu przyszłych studentów przywitała wicedyrektor Anna Ziemlewska. Inaugurację roku akademickiego 2012/2013 uświetnił występ znakomitego pianisty, Piotra Kościka. Przypomniał  on również życiorysy dwóch kompozytorów, których utwory wykonał: Fryderyka Chopina i Franza Schuberta.

Czytaj więcej: Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Austrii 

LIDERZY POLSKICH UTW Z ZAGRANICY GOŚĆMI FORUM III WIEKU


W tegorocznym Forum III Wieku wezmą udział również Liderzy polskich UTW z zagranicy, którzy zabiorą głos w debacie „Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji seniorów w życiu społecznym i publicznym – Europejski Rok Obywateli 2013”, organizowanej w dniu 6 września podczas Sesji Plenarnej Forum III Wieku w Nowym Sączu (Miasteczko Galicyjskie).


Swoją obecność potwierdzili przedstawiciele polskich UTW działających na Białorusi, Litwie Mołdawii, Ukrainie oraz Austrii (nowoutworzony UTW z siedzibą w Wiedniu):

 
doc. dr Barbara Fustoszenko oraz Halina Dosta - 
UTW w Grodnie przy Zjednoczeniu Społecznym „Polska Macierz Szkolna”
Kazimierz Rasilewicz - 
przewodniczący UTW przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie

  

Irena Duchowska - UTW przy Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan
Marian Grygorowicz
 – prezes Akademii Trzeciego Wieku przy Związku Polaków na Litwie w Wilnie

 

Ewelina Maszarowa - dyrektor Domu Polskiego w Bielcach; Koło Seniorów Polskich działające przy Domu Polskim w Bielcach
Walentyna Zainczykowska
 - Koło Seniorów Polskich działające przy Domu Polskim w Bielcach

 

Bronisława Melnarowicz,Ewelina Hrycaj Małanicz, Bolesław Żyła, Marian Frużyński - przedstawiciele Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  

Mariusz Andrzej Michalski - Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Austrii
Sławomir Iwanowski - 
Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Austrii

Będą z nami również oraz zabiorą głos w dyskusji przedstawiciele Organizacji Opieki Społecznej Rejonu Unna, Niemcy:

  

dr Krüger Jürgen, Theis Jörg, Baumann Heinrich oraz Radosław Pakos.