Akademia Aktywnych Seniorów

01.05.2017 – 31.12.2017 r.

Grantodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rządowy Program ASOS 2014-2020

 

Działania w projekcie:

 - organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego pn "Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów"

-  opracowanie i dystrybucja Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

- organizacja ogólnopolskiej konferencji pn. "Wolontariat seniorów – potrzeby, bariery, praktyka"

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego

 

Strona projektu

Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora - VI edycja

Termin realizacji: 01.12.2016 r. - 31.12.2017 r.

Grantodawca: Narodowy Bank Polski

 

Działania w projekcie:

- przeprowadzenie 30 wykładów "Bezpieczne finanse seniora"

- przeprowadzenie 60 warsztatów "Nowoczesne finanse seniora"

- prowadzenie punktu informacyjno-doradczego "Bezpieczne finanse seniora"

- opracowanie i dystrybucja newslettera "Niezbędnik finansowy seniora"

- opracowanie i dystrybucja broszury informacyjnej pn. "Wiem, że mam prawo"

- organizacja i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego poświęconego edukacji ekonomicznej seniorów na Forum III Wieku 2017 – Konferencji Towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju

 

Strona projektu

 

Lepszy słuch kluczem do zdrowia

Termin realizacji: 01.04.2017 r. - 15.12.2017 r.

Współpraca: Kind Aparaty Słuchowe Sp z o.o.

Działania: organizacja 20 wykładów dot. Profilaktyki słuchu pn. "Lepszy słuch kluczem do zdrowia"