_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

BEZPIECZNY SENIOR - ŚWIADOMY SENIOR - Broszury BEZPIECZNY SENIOR

 

 

 

Broszura edukacyjno-informacyjna „BEZPIECZNY SENIOR” NR 1 - UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA - pobierz

  

Jak liczyć bieg terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem? Poniżej praktyczne przykłady:

- dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;  

W dniu 2 kwietnia 2019 r. Pan Jan zakupił na pokazie robota kuchennego, otrzymał go dopiero w dniu 8 kwietnia 2019 r.  - termin na odstąpienie upłynie w dniu 22 kwietnia 2019 r.

 

- dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części

W dniu 2 kwietnia 2019 r. Pani Zofia zakupiła na pokazie robota kuchennego i zestaw garnków; robot kuchenny został jej wydany w dniu zakupu, natomiast zestaw garnków został dostarczony pocztą w dniu 10 kwietnia 2019 r. - termin na odstąpienie upłynie w dniu 24 kwietnia 2019 r. 

 

- dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy

W dniu 16 marca 2019 r. Pani Józefa na spotkaniu z przedsiębiorcą w restauracji zamówiła półroczną prenumeratę poradnika o zdrowiu; pierwsze wydanie otrzymała pocztą w dniu 3 kwietnia 2019 r. - termin na odstąpienie od umowy upłynie 17 kwietnia 2019 r.

 

- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

W dniu 2 kwietnia 2019 r. Pani Apolonia w swoim domu zawarła z akwizytorem umowę na wykonanie usługi osuszania mieszkania - termin na odstąpienie od umowy upłynie w dniu 16 kwietnia 2019 r.

 

Broszura edukacyjno-informacyjna „BEZPIECZNY SENIOR” NR 2 - SENIOR NA SPACERZE - SENIOR NA ROWERZE - pobierz

 

 

Broszura edukacyjno-informacyjna „BEZPIECZNY SENIOR” NR 3 - PIENIĄDZE SENIORA  - pobierz