_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

MAŁOPOLSKIE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI SENIORSKICH - II EDYCJA

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2020 r. realizuje projekt MAŁOPOLSKIE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI SENIORSKICH - II EDYCJA.

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

Zaplanowane działania:

- cykl szkoleniowo doradczy Akademia Małopolskiego Animatora Aktywności Seniorów,

- prowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego dla organizacji seniorskich,

- Małopolskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku (2019 i 2020).

 

 

 

SZKOLENIA "AKADEMIA MAŁOPOLSKIEGO ANIMATORA AKTYWNOŚCI SENIORÓW" JUŻ ZA NAMI

 

Zajęcia dedykowane były członkom i kandydatom na członków organów wewnętrznych stowarzyszeń UTW (zarządu i komisji rewizyjnej) oraz innych stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz seniorów z terenu Małopolski, którzy ukończyli 60 rok życia.

 

TEMATYKA AKADEMII MAŁOPOLSKIEGO ANIMATORA AKTYWNOŚCI SENIORÓW

1) Organy wewnętrzne w NGO’s : m.in: zadania walnego zadania, zarządu i komisji rewizyjnej; wzajemne relacje pomiędzy ww. organami; dokumentacja w stowarzyszeniu; regulaminy.

 

2) Formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO’s, m.in.: statut; dostosowanie statutu do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach [nowelizacja z 2016r.]; NOWE zasady sprawozdawczości [elektroniczne zasady podpisywania i składania sprawozdań rocznych]; ochrona danych osobowych w organizacji seniorskiej  [RODO] - wybrane zagadnienia, odpłatna działalność statutowa; zatrudnienie w organizacji pozarządowej; umowy o dzieło a umowy zlecenia; status OPP.

 

3) Budowania cyklicznego, kompleksowego programu edukacyjno-aktywizującego dedykowanego seniorom.

 

4) Pozyskiwanie środków na działalność statutową, m.in.: źródła pozyskiwania środków; zasady konstruowania wniosku o dofinansowanie; analiza problemowa; budżet projektu, umowa o dofinansowanie; realizacja projektu; rozliczenie projektu.

 

I edycja szkolenia odbyła się w dniach 5-7 listopada 2019 r. 

W zajęciach uczestniczyło 12 przedstawicieli organizacji seniorskich ze Szczawnicy, Kłaja, Miechowa, Mszany Dolnej oraz Zakopanego.

 

 

II edycja szkolenia odbyła się w dniach 11-13 lutego 2020 r.

W zajęciach uczestniczyło 12 przedstawicieli organizacji seniorskich z Andrychowa, Tarnowa, Nowego Targu, Libertowa, Miechowa i Rabki-Zdroju.

 

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY DLA ORGANIZACJI SENIORSKICH Z MAŁOPOLSKI

 

Potrzebujesz porady z zakresu formalno-prawnych aspektów działania NGO lub pozyskiwania środków? Skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aktualności z Punktu Informacyjno-Doradczego:

 

Uruchomiony został Program Wsparcia Doraźnego NGO w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Od 12 maja 2020 r. można wnioskować o dofinansowanie w ramach nowego Programu, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 48/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. i realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii. Więcej informacji na stronie: https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/ 

*** 

Przesunięcie terminów składania i zatwierdzania sprawozdań finansowych

Co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (tj. do 31 marca – gdy rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym dzień bilansowy przypada 31 grudnia) i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (tj. do 30 czerwca – gdy rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym dzień bilansowy przypada 31 grudnia).

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej też tarczą antykryzysową, minister finansów 31 marca 2020 r. wydał rozporządzenie, w którym określił m.in. inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia/ zatwierdzenia sprawozdań.

UWAGA: Terminy określone w ustawie o rachunkowości odnoszące się do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i jego zatwierdzenia przedłuża się o 3 miesiące. [Paragraf 3 ust.4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji]

Zatem organizacja pozarządowa, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym, w 2020 r. będzie musiała sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe do końca czerwca oraz zatwierdzić je do końca września. 

https://www.gov.pl/web/finanse/przedluzone-terminy-sporzadzenia-i-przekazania-sprawozdan-finansowych 

 

***

Kulturalna Małopolska w sieci

Polecamy odwiedzenie małopolskich instytucji kultury bez konieczności wychodzenia z domu. W zbiorach znaleźć można treści do posłuchania, do obejrzenia, a także wziąć udział w warsztatach i szkoleniach. Więcej informacji: 

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/kulturalna-malopolska-w-sieci-10