Biblioteka Federacji

 

 PUBLIKACJE

 

Poradnik "Projekt - wymyśl, napisz, zrealizuj!" - najnowsza publikacja!

 

Poradnik "Niezbędnik partycypacyjny seniora" - najnowsza publikacja!

Poradnik "Partycypacja osób starszych w życiu publicznym - wybrane zagadnienia"

Poradnik "Gminne Rady Seniorów w praktyce - wybrane zagadnienia"

 

 

 Poradnik "Zarządzanie Uniwersytetem Trzeciego Wieku - krok po kroku"

Poradnik "Tworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku - krok po kroku"

 

 BIULETYNY:

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 1

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 2

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 3

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 4

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 5

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 6

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 7

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 8

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 9

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 10

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 11

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 12

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 13

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 14 - najnowszy Biuletyn UTW

 

 BROSZURY:

"Małopolskie UTW" - broszura informacyjna str.1

"Małopolskie UTW" - broszura informacyjna str.2

 

Wiem, że mam prawo. SENIOR wybrane zagadnienia prawa spadkowego.

Wiem, że mam prawo. SENIOR beneficjentem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wiem, że mam prawo. SENIOR świadomym konsumentem.

Wiem, że mam prawo. SENIOR na rynku usług finansowych.

 

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE:

prof. Beata Tobiasz-Adamczyk

Grzegorz Puzio

dr Iwona Sikorska

dr Jolanta Perek-Białas

Piotr Czekierda

prof. Stanisława Golinowska

Projekt ProHealth 65+

 

Małopolska Debata nt. Rozwoju Edukacji i Aktywności Osób Starszych (20.11.2015 r., Kraków) zorganizowana została w ramach projektu dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.

Materiały pokonferencyjne

 

 

INNE:

Praca dyplomowa Dariusza Marka Rostkowskiego Edukacja finansowa seniorów jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przygotowana pod kierunkiem prof. nz dr hab. Joanny Moczydłowskiej (promotor)