REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Forum Turystyki Senioralnej

Już 13 czerwca 2023 r. w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się ogólnopolska konferencja FORUM TURYSTYKI SENIORALNEJ. Dostrzegając potrzeby w zakresie podejmowania działań zwiększających bezpieczeństwo turystów – seniorów, upowszechniania w tej grupie wiekowej informacji o zasadach funkcjonowania rynku usług turystycznych, chcąc promować rozwiązania sprzyjające podróżowaniu, dedykowane osobom starszym, a także podnosić kompetencje liderów organizacji senioralnych oraz gminnych rad seniorów dotyczące planowania i organizowania bezpiecznej aktywności fizycznej osób starszych poprzez turystykę, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku opracowała kompleksowy program nowatorskich działań poświęcony powyższej problematyce pt. „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce”.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki, a ogólnopolska konferencja  „FORUM TURYSTYKI SENIORALNEJ” stanowi jeden z kluczowych elementów ww. programu. 

Do udziału w Forum zaproszeni zostali liderzy organizacji prowadzących działalność na rzecz osób starszych, w tym uniwersytetów trzeciego wieku oraz gminnych rad seniorów, przedstawiciele administracji publicznej, świata nauki, organizacji turystycznych, przedsiębiorcy z branży turystycznej, a także media.  

 

 

Fotorelacja z jubileuszu 30-lecia Podhalańskiego UTW w Zakopanem

22 maja 2023 r. przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW wzięli udział w wyjątkowej uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia Podhalańskiego UTW w Zakopanem. Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia. Więcej na temat Podhalańskiego UTW można dowiedzieć się z artykułu pt. "Zakopane: Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku  ma już 30 lat", którego autorkami są Małgorzata Morawetz-Gordon, Prezes Zarządu PUTW oraz Teresa Sieciechowicz, Wiceprezes Zarządu PUTW. Artykuł opublikowany został w najnowszym Biuletynie UTW - kliknij TUTAJ.

WIEK SENIORA, A WIGOR JUNIORA!

25 kwietnia br. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2023 – 2024 pn. „Wiek seniora, a wigor juniora!”.

W ramach ww. konkursu zlecane będą zadania o charakterze ponadlokalnym polegające na:

- wspieraniu rozwoju aktywności ruchowej i fizycznej seniorów;

- prowadzeniu kursów, wykładów, prelekcji o tematyce: edukacji prozdrowotnej seniorów na rzecz ich pomyślnego starzenia się, zapobieganie typowym dla wieku starszego chorobom somatycznym, znaczenie aktywności fizycznej w celu utrzymania jak najdłużej sprawności i samodzielności, zdrowe żywienie dostosowane do zmieniającego się organizmu starszego człowieka;

- prowadzeniu działań stymulujących funkcje poznawcze, takie jak pamięć, spostrzegawczość, percepcja, koncentracja, pozytywne myślenie z wykorzystaniem odpowiednich sposobów i narzędzi, np. mnemotechnik, technik relaksacyjnych;

- popularyzowaniu aktywności fizycznej wśród osób starszych, zachęcaniu seniorów do udziału w zajęciach rekreacji ruchowej, w tym gimnastyki, zajęć biegowych i nordic walkingu

ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców z obszarów wiejskich.

Oferty można składać do 16 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są TUTAJ