Inauguracja kampanii "Senior znaczy szacunek" 2017

14 września br. odbyła się w Warszawie inauguracja Kampanii informacyjno - edukacyjnej

OK SENIOR "Senior znaczy szacunek",

zainicjowana przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w partnerstwie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Firmą TAURON. Celem kampanii jest wzmocnienie bezpieczeństwa ekonomicznego seniorów m.in poprzez system jednoznacznego oznakowania bezpiecznych produktów i usług certyfikatem -  znakiem jakości OK SENIOR.
Istotnym elementem kampanii informacyjno - edukacyjnej będą wykłady skierowane do seniorów, prowadzone w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, mające na celu zwiększenie świadomości konsumentów w wieku 60 + w zakresie obowiązującego prawa, które ma przede wszystkim ich chronić.
Łącznie planowych jest do końca 2017 r. 20-25 wykładów w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. W ramach kampanii odbywać się będą także lokalne fora seniorów na szczeblu gminnym lub powiatowym, na które zapraszane będą m.in. lokalne władze, rady seniorów, organizacje pozarządowe.
Kolejnym elementem kampanii będą Paszporty OK SENIOR, zawierające najważniejsze informacje na temat zasad bezpieczeństwa. Maja być również dystrybuowane naklejki do umieszczenia na wewnętrznej stronie drzwi mieszkania czy domu, przypominające o tym, jak się zachować, kiedy do drzwi puka nieznajoma osoba.

fot. archiwum Federacji

fot. archiwum Federacji

 

 

Konferencja "Wsparcie osób z chorobą Alzheimera"

 

26 września 2017 r., godz. 11.00-15.00 odbędzie się konferencja pt.

"Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin - potrzeby i dobre praktyki"

miejsce: sala konferencyjna im. Bartoszewskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

szczegółowe informacje: www.rpo.gov.pl

konferencja realizowana jest we współpracy z:

 

Konferencja "Nic o nas bez nas"

 

UTW w Golczewie zaprasza na konferencję

w dniu 30.09.2017 o godzinie 12.00

miejsce konferencji - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie, ul. Zwycięstwa 12.

Wrześniowa konferencja pt. „Nic o nas bez nas”, w ramach budowania sieci wzajemnego wsparcia, integracji środowiska, poświęcona tworzeniu Rad Seniorów w małych i wielkich miastach z udziałem przedstawicieli UTW , nauki, polityki, władz lokalnych, powiatowych, wojewódzkich, przedstawicieli Regionalnej Rady ds. Seniorów powołanej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Goleniowskiej Rady Seniorów.

Konferencja pozwoli odpowiedzieć na pytania:

Jak wykorzystać potencjał i aktywność Seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego?

Jakie są procedury i etapy tworzenia Gminnej Rady ds. Seniorów?

Jak podnieść prestiż organizacji będącej rzecznikiem spraw Seniorów w środowisku lokalnym i wojewódzkim?

 

  Wykład i prezentacja - 2 prelegentów, ekspertów w tej dziedzinie: Łukasz Cieśliński i Monika Widocka specjaliści z zakresu tworzenia i funkcjonowania Rad Seniorów z Pracowni Pozarządowej w Koszalinie


W godzinach 15.00 – 16.30 zaplanowany spacer nad jeziorem,
- Nordic Walking  pod przewodnictwem - Janusza Baszkiewicza z UTW Goleniów poznanie walorów miasteczka,czas trwania 2,5 godziny.

Do dnia 25.09. 2017, zgłoszenie liczby chętnych w konferencji

Janina Kołodzińska – prezes UTW w Golczewie

Tel 668 357 671, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10 lat minęło...

W czasie IX Forum III Wieku odbyły się uroczyste obchody X-lecia Ogólnopolskiej Federacji UTW.

W czasie I dnia Forum Prezes Wiesława Borczyk otrzymała z rąk przedstawicieli Województwa Małopolskiego, Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego gratulacje i podziękowania za 10 lat działalności na rzecz seniorów z całej Polski, a z rąk Wicemarszałka Wojciecha Kozaka - list gratulacyjny oraz medal POLONIA MINOR.

"Nikt nie ma wątpliwości, że ta srebrna gospodarka, którą Pani skumulowała tutaj to jest potencjał. (...) Dziękuję za Pani motywację" - mówił Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Marek Pławiak - starosta nowosądecki powiedział: "Zapewniam, że ta pomoc od nas będzie, jest w nas życzliwość, ciepło w stosunku do naszych przyjaciół - Seniorów".

Przedstawiciel Urzędu Miasta Nowego Sącza przemawiał jako ostatni: "Liczba seniorów będzie wzrastać, zatem ich rola także powinna wzrastać. Nowy Sącz jest liderem działań seniorskich. A z czego wynika ten fakt? Bo Samorząd Nowego Sącza jest silny potencjałem Sądeczan i ludzi tutaj działających. Pośród nich na szczególne wyróżnienie w tym zakresie zasługuje Pani Wiesława Borczyk. (...) Niech to forum zaowocuje dalszą pracą, działaniami na rzecz seniorów".

 

 

W III dniu Forum Pani Prezes otrzymała podziękowania od przedstawicieli członkowskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Pełnomocnicy Zarządu Federacji przedstawili prezentację upamiętniającą 10 lat działań Federacji na rzecz środowiska osób starszych, a przedstawiciel Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Pani Świątkiewicz odczytała list/pismo gratulacyjne od Prezesa  tej organizacji, z pomocą której Federacja powstała.

 

 

 

 

 

 

 fot. P. Droździk

Prezentacja - skrót

Prezentacja - wersja zdjęciowa

List z PAFW

List z "Ę"

 

 

 

Wyjątkowy gość z BAGSO

Blisko rok temu w listopadzie 2016 roku Federacja UTW podpisała wraz z Małgorzatą Zwiercan - przewodniczącą Sejmowej Komisji Senioralnej, Barbarą Szafraniec - przewodniczącą Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów oraz Januszem Marszałkiem - prezesem Polskiej Unii Seniorów

POTWIERDZENIE WOLI WSPÓŁPRACY

Z BAGSO

FEDERALNĄ WSPÓLNOTĄ ROBOCZĄ ORGANIZACJI SENIORALNYCH

REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC

Gościem Specjalnym na Forum III Wieku była przedstawicielka BAGSO - Dr Renate Heinisch, członek Rady BAGSO. 

Wzięła ona udział w panelu dyskusyjnym na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju, a w trzecim dniu Forum na Miasteczku Galicyjskim opowiadała o BAGSO i jego historii oraz działalności prowadzonej na rzecz seniorów.

fot. P. Droździk

Wywiad z Panią  Dr Hainish oraz z Panem Marszałkiem (Prezesem Polskiej Unii Seniorów) przeprowadziły Słuchaczki Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wywiad dr Renate Hainish

Wywiad Janusz Marszałek

 

fot. P. Droździk

 

 

Dobro rozdane wraca wielokrotnie. Trzeci dzień Forum III Wieku 2017

fot. P. Droździk

 

W czasie trzeciego dnia Forum III Wieku, który w całości został zorganizowany na Miasteczku Galicyjskim, uczestnicy mogli wysłuchać dwóch ważnych paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich poświęcony był wolontariatowi, a dugi kulturze w kontekście osób starszych.

„Wolontariat Seniorów i dla seniorów – potrzeby, bariery, praktyka”

Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała  dr hab. Zdzisława Zacłona – prof. nadzw. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. W pierwszych słowach zwróciła uwagę na to, że człowiek może się rozwijać dzięki i poprzez swoją aktywność, a wolontariat może być jedną z form takich aktywności. Szczególnie ciekawe okazały się różnice w postrzeganiu i rozumieniu samego pojęcia wolontariatu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Brak wychowania do starości w polskim społeczeństwie uznała za jedną z głównych przyczyn „mentalnego przerażenia” młodych ludzi. Za znaczące uznała to by pary wolontariusz i osoba korzystająca z wolontariatu były w zbliżonym wieku, dzięki czemu uniknąć można trudności w porozumiewaniu się mentalnym.

Kolejnym głosem w dyskusji był należący do dr Joanny Jachimowicz – wykładowcy PWSZ w Nowym Sączu, która z przekonaniem stwierdziła, że wolontariat to nie całkiem bezinteresowne działanie, bowiem może on przynieść korzyść oby stronom tej wyjątkowe relacji, a więc zaspokoić może różne potrzeby. Wymieniła szereg niewymiernych korzyści jakie może uzyskać wolontariusz, w tym m.in. satysfakcję, poczucie sprawstwa, akceptację, zadowolenie itp. Wolontariat według niej zawsze może przynieść zysk, lecz jest to zysk nie finansowy.

Prezes Federacji UTW Warmii i Mazur – Antoni Furtak opowiadał o sieci wolontariatu na terenie Warmii i Mazur, której centrum znajduje się w Elblągu. Jest w nim na stałe zaangażowanych około 600 wolontariuszy. Wspomniał o Związku Harcerstwa Polskiego i jego niezwykłym znaczeniu dla funkcjonowania sieci wolontariatu. Wymieniał liczne działania jakie realizują UTW bezpłatnie dla społeczności Warmii i Mazur w wieku senioralnym i nie tylko.

Krystyna Męcik – prezes UTW w Łazach przypomniała słowa prof. Zacłony o tym, że wolontariat to profilaktyka dla ciała i ducha oraz podała przepis z życia wzięty na to jak powinno się zachęcać czy promować wolontariat wśród młodych ludzi. Opowiadała również o Olimpiadzie „Trzeci Wiek na Start”, której partnerem jest Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW.

Prezes Stowarzyszenia Sursum Corda – Marcin Kałużny – wspomniał o słabości systemu ochrony zdrowia i pomocy osobom starszym w Polsce. Wolontariat jako naturalny element życia pozwala na wypełnienie luki między rzeczywistością, a ideałem, choć nie całkowitą. Zwrócił uwagę na znaczenie motywacji kierującej wolontariuszem oraz na etyczny aspekt tego typu działań. Kończąc wypowiedź wspomniał o dobrych praktykach związanych z tworzeniem systemu wolontariatu w Europie.

Wiele było również głosów z Sali dotyczących tego jak realizowany jest wolontariat w różnych miastach Polski oraz jakie potrzeby i wyzwania pojawiają się na co dzień w pracy na rzecz dobra innych ludzi.

Szczególne zwrócona została uwaga na niedocenienie roli wolontariatu rodzinnego Babć i Dziadków.

 

List odczytany przez Katarzynę Świątkiewicz z okazji X-lecia Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

W drugim panelu dyskusyjnym: „Z seniorami i dla seniorów – kultura w Małopolsce” jako pierwsza zabrała głos Ewa Piłat – pełnomocnik Rektora UJ ds. UTW. Przytoczyła ona wyniki badań z raportu pt: „Po co seniorom kultura?”, z którego wynikało, że seniorzy muszą rezygnować z przyjemności bo ich na nią nie stać. Od lat 70-tych zauważono, że osoby starsze z wyższym wykształceniem umierają szybciej. Próbując wyjaśnić dlaczego tak jest nawiązała m.in. do działań o charakterze kulturowym.

Elżbieta Achinger – Prezes Wielickiego UTW przedstawiła pomysł tzw. Paktu dla Kultury.

Z kolei Agnieszka Ziemiańska zachęcała seniorów do wzięcia udziału w Targach dla Seniora, które mają odbyć się w Krakowie na początku października br.

Wszyscy paneliści jednoznacznie uznali, że niezwykle ważne jest by koszty uczestnictwa w działaniach związanych z szeroko rozumianą kulturą powinny być mniejsze.

Pani Małgorzata Rogala z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z UMWM przytoczyła wyniki badań, które pokazują, że co 3 osoba utożsamia kulturę z życiem rodzinnym, a dla co piątej osoby starszej kultura nie jest ważna w ogóle. A 86% osób 65+ nie odwiedza muzeum w ogóle. W dalszej części wystąpienia omówiła liczebność i rodzaje instytucji kulturowych na obszarze Województwa Małopolskiego. Opowiedziała o projekcie „Małopolska Kultura Wrażliwa” realizowanym aktualnie na tym terenie. Swoją wypowiedź zakończyła stwierdzeniem, że są badania na to, że dzięki kulturze żyjemy sprawniej, zdrowiej i aktywniej.

Całość prezentacji – dostępna wkrótce