W UPALNE DNI ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega, że wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci.

Osoby starsze zwykle przyjmują większe ilości leków. Podczas upałów, gdy organizm się odwadnia, stężenie leków w organizmie może się zwiększyć nawet do zagrażającego życiu. W związku z tym powinny one bardzo uważnie monitorować swoje samopoczucie, a przede wszystkim stosować się do zaleceń związanych z postępowanie podczas upałów.

Poradnik JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ dostępny TUTAJ

 

 

źródło: http://rcb.gov.pl/ 

Broszura BEZPIECZNY SENIOR

Poniżej zamieszczamy pierwszą broszurę edukacyjno-informacyjną BEZPIECZNY SENIOR!!! Publikacja wydana została w ramach Kampanii BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR, realizowanej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i współfinansowanej ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Egzemplarze broszury zostały rozesłane do UTW oraz gminnych rad seniorów działających na terenie całego kraju.

PLIK DO POBRANIA TUTAJ

UWAGA NA PODEJRZANE E-MAILE

Szanowni Państwo,

 

otrzymujemy niepokojące informacje, że niektóre Uniwersytety Trzeciego Wieku/ osoby odbierają e-maile podpisane przez Wiesławę Borczyk wraz z podaniem jej prywatnego adresu e-mail. W wiadomości pokazuje się informacja by kliknąć w link. 

 

PROSIMY O SPRAWDZANIE NADAWCY I ZIGNOROWANIE TEGO POLECANIA. Jest to prawdopodobnie próba oszustwa lub zainfekowania komputera!!!

 

 

Małopolska Konferencja UTW i Organizacji Senioralnych za nami

Wczoraj, tj. 13 maja 2019 r., w sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyła się Małopolska Konferencja UTW i Organizacji Senioralnych zorganizowana przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW wraz z przedstawicielami Województwa Małopolskiego. List Marszałka Województwa Małopolskiego, Witolda Kozłowskiego, który objął Konferencję Patronatem Honorowym, odczytała Marta Malec-Lech, reprezentująca Zarząd Województwa, Przewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Gośćmi konferencji byli również Jacek Kowalczyk, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Sylwia Grzesiak, Dyrektor Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM oraz Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

 

O różnych zagrożeniach, na które narażone są osoby starsze oraz sposobach ich zapobiegania mówili przedstawiciele małopolskich służb i inspekcji - podinsp. Krzysztof Dymura, p.o. Naczelnik Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Marek Pławiak, Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, mł. bryg. Sebastian Woźniak, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Jacek Żak, Kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Józef Łoś, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie dr hab. Doroty Gierszewski z Zakładu Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani Profesor mówiła na temat procesu edukacji osób w wieku późnej dorosłości, wskazując na konieczność odpowiedniej motywacji tej grupy.

Po przerwie na poczęstunek, podczas której uczestnicy mogli porozmawiać z panelistami i przedyskutować omawiane kwestie, Wojciech Nalepa, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przekazał najważniejsze informacje na temat formalno-prawnych, organizacyjnych i finansowych aspektów działalności UTW. 

W konferencji udział wzięło ponad 80 osób, liderzy uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób starszych, miejskich i gminnych rad seniorów oraz media.

Patronat medialny

 

Wkrótce na naszej stronie zamieścimy prezentacje multimedialne udostępnione przez panelistów. O konferencji będzie też można przeczytać w kolejnym (czerwcowym) numerze Ogólnopolskiego Biuletynu "UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU".

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku - @federacjautw !!!

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego