____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

XIII Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych TRZECI WIEK NA START

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach informuje i zaprasza na coroczną imprezę sportową dla seniorów organizowaną przez nas pod nazwą Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych – „TRZECI WIEK NA START”.

Olimpiadę tę organizujemy od 2009 roku w Łazach, w miasteczku położonym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Co roku w maju w wiosce olimpijskiej seniorów w Łazach zapalany był znicz olimpijski.  W tym roku również zapraszamy do udziału. 

 

XIII OLIMPIADA SPORTOWA SENIORÓW

Miejsce: Narodowy Stadion Lekkoatletyczny - Chorzów

Biuro Organizacyjne: Stadion Śląski - Chorzów

Data: 16-17.09.2021 r. (czwartek - piątek)

UCZESTNICY

Prawo startu w XIII Olimpiadzie Sportowej mają zawodnicy uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji senioralnych – rocznik 1961 i starsi.

 

PROGRAM OLIMPIADY

16.09.2021

Od godz.16.00 – 20.00 prezentacje programu artystycznego przygotowanegoprzez zespoły startujące w Olimpiadzie. Wieczór integracyjny uczestników. 

 

17.09.2021

Od godz. 9.00 – Rejestracja i odprawa kierowników ekip w Biurze Organizacyjnym Olimpiady

Godz. 10.00 – Ceremonia otwarcia Olimpiady

Godz. 11.00 – Rozpoczęcie konkurencji sportowych we wskazanych przez organizatorów miejscach. 

Godz. 12.00 – Konferencja – Porozmawiajmy o sporcie zdrowiu i turystyce – z udziałem liderów organizacji senioralnych i zaproszonych gości.

Godz. 16.00 – Uroczyste przedstawienie wszystkich medalistów i oficjalne zakończenie Olimpiady 

 

ZAWODY

Z uwagi na stan epidemiczny wprowadzono następujące ograniczenia:

- ZAWODY LEKKOATLETYCZE

• BIEG NA 60 METRÓW 

• BIEG NA 150 METRÓW 

• PCHNIĘCIE KULĄ

- PRZEŁAJE ROWEROWE

- TURNIEJ BOULE 

- TURNIEJ ŁUCZNICZY 

- TURNIEJ SPEED-BALL

- PŁYWANIE

Ilość osób - max 900 zawodników (w przypadku ograniczeń decyduje kolejność zgłoszeń)

Regulamin zawodów oraz szczegółowe informacje na stronie internetowej - http://www.utwlazy.pl/

Szanowni Państwo, wspólnie tworzymy karty historii Igrzysk Seniorów. Mamy nadzieję, że do tego czasu pandemia nie pokrzyżuje nam planów.

Informacja przekazana przez Organizatora: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. 

WSPÓLNIE DZIAŁAMY – SKUTECZNIE PARTYCYPUJEMY

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW od 1 maja do 31 grudnia 2021 r. realizuje projekt pn. WSPÓLNE DZIAŁANIE – SKUTECZNE PARTYCYPOWANIE.
Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021 przygotowaliśmy ofertę obejmującą następujące działania:
- cykl szkoleniowo-doradczy dla 48 liderów i przedstawicieli organizacji seniorskich „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”,
- ogólnopolską konferencję „Organizacje seniorskie w dobie pandemii – stan obecny i wyzwania na przyszłość” dla ok. 80 uczestników,
- opracowanie i dystrybucję 3 numerów kwartalnika „Uniwersytety Trzeciego Wieku” do 700 organizacji seniorskich w Polsce,
- konsultowanie merytorycznych stanowisk w sprawach ważnych dla seniorów i seniorskich NGO w ramach platformy www.forumseniorow.pl,
- bieżące wsparcie merytoryczne ekspertów Ogólnopolskiej Federacji UTW w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU WIELOLETNIEGO

NA RZECZ OSÓB STARSZYCH „AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025

Newsletter Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

W majowym wydaniu Newslettera Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW ukazał się artykuł "Profilaktyka i diagnostyka chorób w czasach pandemii" autorstwa dr Ewy Wojciechowskiej.
W elektronicznym biuletynie także wiele praktycznych informacji na temat bezpieczeństwa zdrowotnego osób starszych.
Aby pobrać cały Newsletter kliknij TUTAJ

O jakości życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19

Jak wynika z raportu „Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19”, opublikowanego w kwietniu 2021 r., ponad połowa (59,5%) badanych osób 60+ w Polsce deklaruje, że ich kondycja psychiczna jest gorsza niż przed pandemią. Co więcej, spada ich aktywność fizyczna, wzrasta zmęczenie wynikające z obostrzeń, a także trudności związane z korzystaniem z usług leczniczych.

Przeprowadzone badanie pozwoliło stwierdzić, jak zmieniła się odczuwana jakość życia osób 60, 70 czy 80+ w Polsce oraz sformułować podstawowe rekomendacje niezbędne dla zaprojektowania rozwiązań „przywracających” seniorów do życia społecznego po COVID-19, podnoszących jakość życia seniorów w różnych wymiarach oraz zabezpieczających tę grupę w sytuacji przyszłych zagrożeń. 

Badanie i raport powstały w ramach działań SeniorHub Instytutu Polityki Senioralnej. 

Aby pobrać raport kliknij TUTAJ.

 

 

Źródło: https://seniorhub.pl/