_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

SIŁOWNIA PAMIĘCI DLA SENIORÓW

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, realizująca projekt "Siłownia Pamięci", dofinansowany ze środków ASOS, stworzyła materiały wspierające ćwiczenie pamięci oraz terapię reminiscencyjną podczas zajęć dla seniorów, w tym m.in. poradnik stanowiący niezbędne wprowadzenie do treningu umysłu z informacjami na temat rodzajów, funkcji i metodyki prowadzenia zajęć oraz scenariusze zajęć będące propozycją zajęć grupowych na cały rok kalendarzowy. 

 

Więcej informacji: https://www.silowniapamieci.pl/  

  

Akademia Małopolskiego Animatora Aktywności Seniorów - II EDYCJA

W dniach 11-13.02.2020 r. odbędzie się kolejna, II edycja bezpłatnego cyklu szkoleniowo-doradczego dla liderów organizacji seniorskich (w wieku 60+) pn. Akademia Małopolskiego Animatora Aktywności Seniorów.

 

TEMATYKA AKADEMII MAŁOPOLSKIEGO ANIMATORA AKTYWNOŚCI SENIORÓW

 1)  Organy wewnętrzne w NGO’s : m.in: zadania walnego zadania, zarządu i komisji rewizyjnej; wzajemne relacje pomiędzy ww. organami; dokumentacja w stowarzyszeniu; regulaminy.

2)  Formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO’s, m.in.: statut; dostosowanie statutu do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach [nowelizacja z 2016r.]; NOWE zasady sprawozdawczości [elektroniczne zasady podpisywania i składania sprawozdań rocznych]; ochrona danych osobowych w organizacji seniorskiej  [RODO] - wybrane zagadnienia, odpłatna działalność statutowa; zatrudnienie w organizacji pozarządowej; umowy o dzieło a umowy zlecenia; status OPP.

3)   Budowanie cyklicznego, kompleksowego programu edukacyjno-aktywizującego dedykowanego seniorom.

4)   Pozyskiwanie środków na działalność statutową, m.in.: źródła pozyskiwania środków; zasady konstruowania wniosku o dofinansowanie; analiza problemowa; budżet projektu, umowa o dofinansowanie; realizacja projektu; rozliczenie projektu.

 

Organizator zapewnia uczestnikom zajęć bezpłatny nocleg (2 noclegi), wyżywienie (3 dni) oraz materiały dydaktyczne.

Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu. 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 30 stycznia 2020 r. lub wyczerpania limitu miejsc.

Zgłoszeń można dokonywać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

 

MAŁOPOLSKIE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI SENIORSKICH – II EDYCJA

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

Powołano Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej

Premier Mateusz Morawiecki powołał Barbarę Sochę na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej. Do zadań Pełnomocnika należy m.in. przygotowanie projektu Strategii Demograficznej, której celem jest zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny; wdrażanie postanowień zawartych w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Demograficznej; opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na politykę demograficzną; promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej; inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi rodziny, w szczególności związanych z godzeniem rodzicielstwa i pracy zawodowej. Więcej informacji TUTAJ.

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/osoby">Osoby plik wektorowy utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a>

Wyniki naboru do VII edycji projektu "UTW dla społeczności"

Udostępnione zostały wyniki naboru do VII edycji projektu "UTW dla społeczności", realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę". Komisja ekspertów wybrała 10 spośród 15 zgłoszonych uniwersytetów trzeciego wieku. Zakwalifikowanym organizacjom serdecznie gratulujemy. Więcej informacji TUTAJ.