_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Akcja Identyfikacja – program edukacyjny dotyczący wirusowego zapalenia wątroby typu C

Trwa pilotażowy projekt edukacyjny z zakresu profilaktyki zdrowia pn. Akcja Identyfikacja. W jego ramach, w 10 uniwersytetach trzeciego wieku wieku [Łódź, Warszawa, Sławno, Gdańsk, Rzeszów, Szczecin, Kielce, Wrocław, Nowy Sącz, Gliwice], przeprowadzane są wykłady dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu C wraz z bezpłatnymi testami w kierunku HCV.

 

fot. archiwum UTW PŁ

 

fot. archiwum GAS

 

Projekt "Akcja Identyfikacja - program edukacyjny dotyczący wirusowego zapalania wątroby typu C" prowadzony jest we współpracy z firmą Gilead Sciences Poland.

Akademia Małopolskiego Animatora Aktywności Seniorów

Wczoraj, tj. 7 listopada, zakończyło się 3-dniowe szkolenie "Akademia Małopolskiego Animatora Aktywności Seniorów" organizowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W zajęciach wzięło udział 12 przedstawicieli małopolskich organizacji seniorskich ze Szczawnicy, Kłaja, Miechowa, Mszany Dolnej oraz Zakopanego. 

 

 

Szkolenie odbyło się w ramach projektu
Małopolskie Centrum Wsparcia Organizacji Seniorskich – II Edycja. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW w odpowiedzi na wielokrotnie zgłaszane zapotrzebowanie, organizuje cykl szkoleniowo-doradczy pn. „Akademia Małopolskiego Animatora Aktywności Seniorów”.

 

Zajęcia dedykowane są liderom stowarzyszeń UTW oraz innych stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz seniorów z terenu Małopolski, którzy ukończyli 60 rok życia.

 

TERMIN: 5-7 listopad 2019 r.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 30 października 2019 r.

 

TEMATYKA AKADEMII MAŁOPOLSKIEGO ANIMATORA AKTYWNOŚCI SENIORÓW

 

1)  Organy wewnętrzne w NGO’s : m.in: zadania walnego zadania, zarządu i komisji rewizyjnej; wzajemne relacje pomiędzy ww. organami; dokumentacja

w stowarzyszeniu; regulaminy.

2)  Formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO’s, m.in.: statut; dostosowanie statutu do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach [nowelizacja z 2016r.]; NOWE zasady sprawozdawczości [elektroniczne zasady podpisywania i składania sprawozdań rocznych]; ochrona danych osobowych w organizacji seniorskiej  [RODO] - wybrane zagadnienia, odpłatna działalność statutowa; zatrudnienie w organizacji pozarządowej; umowy o dzieło a umowy zlecenia; status OPP.

3)   Budowania cyklicznego, kompleksowego programu edukacyjno-aktywizującego dedykowanego seniorom.

4)   Pozyskiwanie środków na działalność statutową, m.in.: źródła pozyskiwania środków; zasady konstruowania wniosku o dofinansowanie; analiza problemowa; budżet projektu, umowa o dofinansowanie; realizacja projektu; rozliczenie projektu.

 

Organizator zapewnia uczestnikom zajęć bezpłatny nocleg (2 noclegi), wyżywienie (3 dni) oraz materiały dydaktyczne.

Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu. 

 

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie: (18) 443-57-08 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość miejsc ograniczona.

 

MAŁOPOLSKIE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI SENIORSKICH – II EDYCJA

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego