ABC opieki nad osobą starszą

Zamieszczamy broszurę edukacyjną, której celem jest uwrażliwienie czytelników na potrzeby i problemy osób w wieku starszym, zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia właściwych relacji interpersonalnych i warunków otoczenia, przybliżenie rodzinom/ opiekunom podstawowych zasad dotyczących codziennej opieki i pielęgnowania seniorów, uwrażliwienie na konieczność współpracy z innymi podmiotami świadczącymi opiekę nad osobą starszą. Opracowanie jest skierowane do osób, które aktualnie opiekują się osobami starszymi lub w przyszłości będą realizować takie zadania.

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania ABC opieki nad osobą starszą została wyłączona

Już jest grudniowy Biuletyn UTW!

Szanowni Państwo,
tym razem dowiemy się jak działa Jagielloński UTW, Wirtualny UTW przy Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, UTW w Uniwersytecie Rzeszowskim i UTW „Wiem więcej” w Radomsku. Wspomnieniowy wykład w rocznicę 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II przesłał nam Świętochłowicki UTW. Polecamy także interesujący artykuł na temat sarkopenii, zjawiska, które wiąże się z utratą mięśni wraz z wiekiem.
Warto również przeczytać rozmowę o depresji i przyczynach jej powstawania (część 2). Informujemy ponadto o zakończeniu przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW projektu „Polskie Forum Seniorów” i dokonaniu procedury certyfikacji „Profesjonalny UTW” w kolejnych uniwersytetach trzeciego wieku.

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia życzymy Państwu, w tych trudnych i wyjątkowych czasach, dobrego zdrowia, radości, nadziei i miłości, a także aby każdy dzień Nowego Roku 2021 napełniał Was pokojem i pewnością w zwycięstwo dobra nad złem.

Wiesława Borczyk
Redaktor Naczelny

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Już jest grudniowy Biuletyn UTW! została wyłączona

Program AKTYWNI+

16 listopada 2020 r. Rada Ministrów, w trybie obiegowym, przyjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Dokument ten obecnie czeka na ogłoszenie, które nastąpi najpóźniej 16 grudnia br. Celem głównym Programu AKTYWNI + jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, m.in. poprzez:

 • wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego dla osób
  starszych,
 • likwidowanie barier funkcjonalnych w pełnym udziale osób starszych w życiu społecznym i publicznym przez zwiększanie zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu osób starszych, a także zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych,
 • rozwijanie przedsiębiorczości społecznej oraz postaw aktywizujących
  do podejmowania pracy przez osoby starsze,
 • podejmowanie przez osoby starsze działań charytatywnych na rzecz innych osób, w tym wolontariat,
 • zwiększenie poziomu samoorganizacji środowiska osób starszych w życiu publicznym,
 • rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku,
 • budowanie pozytywnego wizerunku starzenia się i starości w uniwersalnej świadomości społecznej.

W ramach Programu zaplanowano 4 obszary działań:
1. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA,
2. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA,
3. WŁĄCZENIE CYFROWE,
4. PRZYGOTOWANIE DO STAROŚCI.

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Program AKTYWNI+ została wyłączona

Punkt konsultacyjno-doradczy OFSUTW

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Punkt konsultacyjno-doradczy OFSUTW została wyłączona

Najnowszy Biuletyn UTW

W tym numerze Biuletynu opisujemy przykłady dobrych praktyk UTW w okresie pandemii, które przesłali do redakcji liderzy: Podhalańskiego UTW w Zakopanem, Nadmorskiego UTW w Międzyzdrojach oraz Świętochłowickiego UTW, Świętokrzyskiego UTW w Kielcach, UTW w Łazach i Gliwickiego UTW.

Polecamy artykuł „Nauczanie świętego Jana Pawła II do seniorów” ks. prof. Jana Dziedzica, kierownika ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UPJPII w Krakowie, nawiązujący do 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II oraz rozmowę z dr n. med. Sławomirem Murawcem, specjalistą psychiatrii, psychoterapeutą.

Zachęcamy do skorzystania z zaproszenia TIT ę do udziału w projekcie edukacyjnym „UTW dla społeczności” oraz w bezpłatnych wydarzeniach organizowanych przez Krajowe Biuro EPALE, w których można znaleźć inspiracje i propozycje nowych metod nauczania oraz sposobów motywowania dorosłych do nauki.

Pobierz Biuletyn TUTAJ.

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Najnowszy Biuletyn UTW została wyłączona

Najnowszy numer Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Ogólnopolskiego Biuletynu UTW.

W najnowszym numerze m.in.:

 • kolejne przykłady dobrych praktyk uniwersytetów trzeciego wieku w okresie pandemii, informacje
 • o sytuacji seniorów w trakcie pandemii COVID-19, o której dyskutowali eksperci podczas debaty on-line pt. „Zdrowie w pandemii – czyli jak wejść w dobrej kondycji do nowej normalności i budować siły do dalszej walki z koronawirusem?”,
 • instrukcja jak skorzystać z e-wizyty,
 • umarzalne pożyczki dla NGO z tzw. tarczy antykryzysowej.
Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Najnowszy numer Ogólnopolskiego Biuletynu UTW została wyłączona

Zakończył się cykl szkoleń Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów!

30 lipca zakończyła się ostatnia z 5 edycji trzydniowych szkoleń dla liderów i przedstawicieli organizacji seniorskich. Łącznie w zajęciach wzięło udział 60 osób. Uczestnicy wysoko ocenili program oraz organizację Akademii, a swoje opinie sformułowali m.in. w anonimowych ankietach: „Tematykę i sposób przekazania wiedzy oceniam bardzo wysoko. Na wszystkie zapytania i wątpliwości uzyskałam jasne i przejrzyste wyjaśnienia. Bardzo merytoryczne szkolenie”, „Dziękuję bardzo. Potrzebne, pouczające szkolenie. Szkoleniowcy kompetentni i pomocni. Bardzo dużo potrzebnych treści.”

Każda osoba biorąca udział w Akademii otrzyma indywidualne wsparcie doradcze, co pozwoli na wdrożenie w działalności organizacji poznanych podczas zajęć reguł, zasad, modelów postępowania, dobrych praktyk.

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Zakończył się cykl szkoleń Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów! została wyłączona

Dwie edycje warsztatów Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów już za nami

W zajęciach uczestniczyli liderzy i przedstawiciele organizacji seniorskich ze Świętochłowic, Jaworzna, Gorlic, Tarnowa Podgórnego, Limanowej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Przemkowa, Opatowa oraz Rabki-Zdroju.

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Dwie edycje warsztatów Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów już za nami została wyłączona

Lipiec z Akademią Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów

Już dziś, tj. 6 lipca 2020 r. rozpoczynamy cykl szkoleniowo-doradczy „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”. W lipcu zaplanowanych jest 5 edycji 3-dniowych warsztatów dedykowanych liderom i przedstawicielom stowarzyszeń UTW  oraz innych stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz seniorów. Uczestnicy zajęć, po ich zakończeniu, otrzymają także indywidualne wparcie doradcze.

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Lipiec z Akademią Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów została wyłączona

Tarcza antykryzysowa dla NGO

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi
rozwiązań związanych z COVID-19 adresowanych do organizacji pozarządowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Tarcza antykryzysowa dla NGO została wyłączona