Program AKTYWNI+

16 listopada 2020 r. Rada Ministrów, w trybie obiegowym, przyjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Dokument ten obecnie czeka na ogłoszenie, które nastąpi najpóźniej 16 grudnia br. Celem głównym Programu AKTYWNI + jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, m.in. poprzez:

 • wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego dla osób
  starszych,
 • likwidowanie barier funkcjonalnych w pełnym udziale osób starszych w życiu społecznym i publicznym przez zwiększanie zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu osób starszych, a także zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych,
 • rozwijanie przedsiębiorczości społecznej oraz postaw aktywizujących
  do podejmowania pracy przez osoby starsze,
 • podejmowanie przez osoby starsze działań charytatywnych na rzecz innych osób, w tym wolontariat,
 • zwiększenie poziomu samoorganizacji środowiska osób starszych w życiu publicznym,
 • rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku,
 • budowanie pozytywnego wizerunku starzenia się i starości w uniwersalnej świadomości społecznej.

W ramach Programu zaplanowano 4 obszary działań:
1. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA,
2. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA,
3. WŁĄCZENIE CYFROWE,
4. PRZYGOTOWANIE DO STAROŚCI.

Ten wpis został opublikowany w kategorii AKTUALNOŚCI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.