O PROJEKCIE

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW realizuje ogólnopolski projekt pt. AKADEMIA AKTYWNYCH SENIORÓW, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych w Polsce z uwzględnieniem zagadnienia edukacji nieformalnych opiekunów osób starszych.

Projekt zakłada wdrożenie pakietu działań edukacyjno-informacyjno-doradczych dedykowanych osobom w wieku 60+ ze szczególnym uwzględnieniem liderów pozarządowych organizacji seniorskich tj. prezesów, członków zarządów, kierowników.

W projekcie przewidziano m.in.:

  • organizację cyklu szkoleniowo-doradczego dla liderów organizacji seniorskich w Polsce pn. „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”,
  • opracowanie wydawnictw informacyjno-edukacyjnych dedykowanych seniorom i liderom organizacji seniorskich w Polsce,
  • organizację ogólnopolskiej konferencji edukacyjnej „Nieformalni opiekuni osób starszych – potrzeby edukacyjne, bariery, praktyka”,
  • udzielanie kompleksowych porad i konsultacji dla organizacji seniorskich w Polsce w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego.

Ogłoszenie: W związku z wyjątkową, bezprecedensową sytuacją epidemiczną, rosnącą liczbą osób zakażonych COVID-19, wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, jednakże przede wszystkich w poczuciu odpowiedzialności i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów, należących do osób najbardziej narażonych na zakażenie i ciężki przebieg COVID-19  Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW zrezygnowała z organizacji ogólnopolskiej konferencji edukacyjnej „Nieformalni opiekuni osób starszych – potrzeby edukacyjne, bariery, praktyka”.