Przejdź do treści

Akademia Profesjonalnego Fundraisingu – edycja II

    W dniach 13-15 maja 2024 r. w Podegrodziu k. Nowego Sącza odbyła się II edycja 3-dniowych warsztatów „Akademia Profesjonalnego Fundraisingu” organizowanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W zajęciach brało udział 11 liderów organizacji seniorskich z Łodygowic, Krosna, Szczawnicy, Kielc, Myszkowa i Opatowa.

    Podczas warsztatów omawiano m.in. zagadnienia dot. źródeł pozyskiwania środków finansowych, formalnoprawnych i praktycznych aspektów wdrożenia w organizacji modułu działalności odpłatnej i gospodarczej, a także doskonalono technikę pisania projektów.

    Warsztaty zorganizowano w ramach zadania pt. Mocna Federacja – sieciuje, partycypuje, inspiruje! sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 #PROO.