Dziś ostatni dzień II edycji szkolenia „Akademia Lidera Organizacji Seniorskiej”

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

W najnowszym numerze Ogólnopolskiego Biuletynu UTW artykuł o szkoleniu przeprowadzonym w ramach projektu

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

II edycja „Akademii Lidera Organizacji Seniorskiej”

Dziś, tj. 5 października, rozpoczęło się kolejne szkolenie dla przedstawicieli seniorskich organizacji pozarządowych. W tej edycji w zajęciach uczestniczy 10 liderek Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Kłaja, Jasła, Siewierza, Zawiercia oraz Wałcza.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Trwa I edycja szkoleń „Akademia Lidera Organizacji Seniorskiej”

21 września 2020 r. w Krakowie rozpoczęła się pierwsza edycja „Akademii Lidera Organizacji Seniorskiej”. W zajęciach bierze udział 14 liderek i liderów organizacji działających na rzecz osób starszych z Tarnowa Podgórnego, Sierakowa, Kielc, Gliwic, Radomska, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Jaworzna.

fot. Archiwum OFSUTW

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych – rok 2020

RODZAJ WSPARCIA

Szkolenia pn. Akademia Lidera Organizacji Seniorskiej dla przedstawicieli/przedstawicielek seniorskich organizacji pozarządowych, chcących pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce.

MIEJSCE

Hotel Krakus *** w Krakowie
30-728 Kraków
ul. Nowohucka 35
https://www.hotel-krakus.com.pl

TERMINY

I Edycja: 21 – 25 wrzesień 2020 r.
II Edycja: 5-9 październik 2020 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Dzień I:
– 10.00 – 12.00 – rejestracja uczestników i zakwaterowanie.
– 12.00 – 14.15 – szkolenie  
– 14.15 – 14.45 – przerwa 
– 14.45 – 17.00 – szkolenie
– 17.15 – kolacja

Dzień II, III i IV:
– 8.00 – 9.00 – śniadanie
– 9.00 – 11-15 – szkolenie
– 11.15 – 11.30 – przerwa
– 11.30 – 13.00 – szkolenie
– 13.00 – 14.00 – obiad
– 14.00 -15.30 – szkolenie
– 15.30 – 15.45 – przerwa
– 15.45 – 18.00 – szkolenie
– 18.15 – kolacja

Dzień V:
– 7.00 – 8.00 – śniadanie
– 8.00-10.15 – szkolenie
– 10.15 – 10.30 – przerwa
– 10.30 – 12.45 – szkolenie
– 12.45 – 13.15 – test końcowy
– 13.30 – obiad

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zaproszenie do udziału w projekcie Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
zaprasza przedstawicieli/przedstawicielki seniorskich organizacji pozarządowych  do udziału w bezpłatnych, 5-dniowych szkoleniach pn. Akademia Lidera Organizacji Seniorskiej, organizowanych w ramach projektu Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych. 

Podczas 42 godziny praktycznych zajęć uczestnicy/czki nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia aktywności w obszarze udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce.

Tematyka szkoleń obejmuje: system i hierarcha źródeł prawa w Polsce, jak czytać i interpretować przepisy, zasady tworzenia prawa – jak NGO może włączyć się w ten proces, aspekty prawne działania NGO w Polsce, osoby starsze w dokumentach strategicznych i aktach prawnych, zatrudnienie pracownicze i niepracownicze w NGO, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej przez NGO, elementy ekonomii w tym polityki przemysłowej, ekonomia przedsiębiorstwa – zagadnienia podstawowe.

MIEJSCE SZKOLEŃ:
Hotel Krakus *** w Krakowie
30-728 Kraków
ul. Nowohucka 35
(https://www.hotel-krakus.com.pl/)

TERMINY SZKOLEŃ:
I Edycja: 21 – 25 wrzesień 2020 r.
II Edycja: 5-9 październik 2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub osobiście w biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Jagiellońskiej 18 w Nowym Sączu [kod pocztowy: 33-300], adres e-mail: federacjautw@interia.eu   

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych” oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce REKRUTACJA.

Więcej informacji udziela Koordynatorka Projektu – Zofia Mółka tel. 696 952 016, e-mail: federacjautw@interia.eu

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Witamy na stronie projektu Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2022 r.  realizuje projekt pn. „Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Głównym celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji eksperckich przez co najmniej 210 przedstawicieli seniorskich organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa. 

W ramach realizacji projektu zaplanowano organizację i przeprowadzenie cyklu 20 szkoleń pn. Akademia Lidera Organizacji Seniorskiej, każde obejmujące łącznie 42 godziny praktycznych zajęć warsztatowych, w ramach których uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia aktywności w obszarze udziału w procesie stanowienia prawa w Polsce.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Witamy na stronie projektu Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych została wyłączona