Przejdź do treści

Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce – II edycja

  Od 6 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce – II edycja

  To zadanie stanowi kontynuację działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym dedykowanych osobom w wieku 60+, w tym liderom/przedstawicielom organizacji seniorskich tj. prowadzących działalność na rzecz osób starszych oraz członkom gminnych rad seniorów z terenu Polski, które zostały zainicjowane i zrealizowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w 2023 roku.

  Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa turystów-seniorów poprzez:

  • podnoszenie ich świadomości na temat zagrożeń mogących wystąpić podczas podejmowania aktywności turystycznej, możliwości ich zapobiegania oraz zasad postępowania w przypadku ich zaistnienia,
  • upowszechnienie informacji na temat zasad funkcjonowania rynku usług turystycznych oraz praw im przysługujących jako konsumentom tych usług,
  • upowszechnianie działań dotyczących udogodnień i rozwiązań w podróżowaniu dla osób starszych,
  • wzrost kompetencji, tj. wiedzy i umiejętności liderów i przedstawicieli organizacji seniorskich oraz członków gminnych rad seniorów w zakresie bezpiecznego planowania i organizowania aktywności fizycznej osób starszych w formie turystyki. 
  Zadanie publiczne
  „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce – II edycja” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

   GRUPA DOCELOWA

  Grupę docelową projektu stanowią osoby starsze mieszkające na terenie naszego kraju tj. osoby w wieku 60+, w tym osoby będące liderami/przedstawicielami organizacji seniorskich oraz członkami gminnych rad seniorów działających na terenie Polski. W projekcie weźmie udział co najmniej 100 niepowtarzalnych osób.

  ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

  • przeprowadzenie ogólnopolskiej, prowadzonej wielotorowo, kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce”,
  • zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pn. „II Forum Turystyki Senioralnej”,
  • zorganizowanie cyklu szkoleniowo-doradczego pn. „Akademia Animatorów Bezpiecznej Turystyki
   Senioralnej”.

  Wysokość dofinansowania: 121 000 zł
  Całkowita wartość: 136 750 zł