Przejdź do treści

Projekty

Polskie Forum SENIORÓW

    Od 1 czerwca 2024 r. do 31 lipca 2025 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje zadanie publiczne pt. Polskie Forum Seniorów, sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO-4.