Przejdź do treści

Cyfrowi Liderzy Małopolskich Organizacji Seniorskich

    W dniach 18-20 września br., 12 liderów i przedstawicieli organizacji seniorskich z Gorlic, Szczawnicy, Dobczyc, Limanowej, Tarnowa oraz Nowego Sącza uczestniczyło w szkoleniu Cyfrowi Liderzy Małopolskich Organizacji Seniorskich. Podczas zajęć prezentowane i omawiane były różnego rodzaju „narzędzia” internetowe mające ułatwić liderom zarządzanie organizacją, tj. m.in.: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – obsługa, pokazanie licznych funkcjonalności; Profil Zaufany – zakładanie i obsługa; Portal Rejestrów Sądowych – zakładanie konta i dokonywanie elektronicznych zmian w KRS; elektroniczne podpisywanie pism; aplikacja: e-Sprawozdania Finansowe – jak złożyć sprawozdanie finansowe do KAS krok po kroku?; Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jak zgłosić podmiot/jak dokonać korekty? dokumentowanie prac organów wewnętrznych – wykorzystanie e-rozwiązań; strona internetowa podmiotu, e – mail; wyszukiwanie informacji o konkursach granatowych w Internecie – źródła publiczne i niepubliczne; podstawy obsługi generatora wniosków grantowych. Udział w szkoleniu wpłynął na zwiększenie kompetencji cyfrowych jego uczestników. Wzrosła ich wiedza i umiejętności, niezbędne do sprawniejszego zarządzania organizacją z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym wywiązywania się z obowiązków formalnoprawnych drogą elektroniczną.

    Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego