Przejdź do treści

Debata „Sytuacja osób starszych w Polsce – od koncepcji do badań”

    Serdecznie zapraszamy na debatę naukową pt. „Sytuacja osób starszych w Polsce – od koncepcji do badań”, która będzie transmitowana na żywo w dniu 11.12.2023 r. od godz. 10.00.
    Link do streamingu na YouTube UKSW – transmisja debaty na żywo:

    https://www.youtube.com/watch?v=NNHtxem67ZQ

    Debata będzie podsumowaniem pierwszego etapu prac w ramach zadania pt.„ Świat na miarę seniora – sytuacja osób starszych w Polsce”, jakie jest realizowane przez Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa. Referencyjny Ośrodek Badawczy (CBSROB). Do udziału w debacie zostali zaproszeni eksperci w celu pogłębienia wiedzy na temat sytuacji osób starszych w Polsce w kontekście badań prowadzonych przez CBSROB.