Przejdź do treści

Forum Turystyki Senioralnej – prezentacje multimedialne

  Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne omawiane podczas ogólnopolskiej konferencji Forum Turystyki Senioralnej, która odbyła się dnia 13 czerwca 2023 r. w Krakowie-Łagiewnikach. 

  Prezentacja dra Dominika Borka, Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

  Prezentacja Karola Kłosowskiego, Dyrektora Departamentu Przewozów Pasażerskich w Urzędzie Transportu Kolejowego

  Prezentacja mec. Joanny Marcinkowskiej, Rzecznika Praw Pasażera Kolei w Urzędzie Transportu Kolejowego

  Prezentacja mł. insp. Wandy Mende, Naczelnika Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji w Komendzie Głównej Policji

  Zadanie publiczne pn. „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce”
  dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową
  nr 2023/0060/1906/UDOT/DT/BP z dnia 14 czerwca 2023 r.