Przejdź do treści

Forum Turystyki Senioralnej – prezentacje multimedialne

  Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne omawiane podczas ogólnopolskiej konferencji Forum Turystyki Senioralnej, która odbyła się dnia 13 czerwca 2023 r. w Krakowie-Łagiewnikach. 

   

  Prezentacja dra Dominika Borka, Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

   

  Prezentacja Karola Kłosowskiego, Dyrektora Departamentu Przewozów Pasażerskich w Urzędzie Transportu Kolejowego

   

  Prezentacja mec. Joanny Marcinkowskiej, Rzecznika Praw Pasażera Kolei w Urzędzie Transportu Kolejowego

   

  Prezentacja mł. insp. Wandy Mende, Naczelnika Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji w Komendzie Głównej Policji