Przejdź do treści

Forum Turystyki Senioralnej

    Już 13 czerwca 2023 r. w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się ogólnopolska konferencja FORUM TURYSTYKI SENIORALNEJ. Dostrzegając potrzeby w zakresie podejmowania działań zwiększających bezpieczeństwo turystów – seniorów, upowszechniania w tej grupie wiekowej informacji o zasadach funkcjonowania rynku usług turystycznych, chcąc promować rozwiązania sprzyjające podróżowaniu, dedykowane osobom starszym, a także podnosić kompetencje liderów organizacji senioralnych oraz gminnych rad seniorów dotyczące planowania i organizowania bezpiecznej aktywności fizycznej osób starszych poprzez turystykę, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku opracowała kompleksowy program nowatorskich działań poświęcony powyższej problematyce pt. „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce”.

    Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki, a ogólnopolska konferencja  „FORUM TURYSTYKI SENIORALNEJ” stanowi jeden z kluczowych elementów ww. programu. 

    Do udziału w Forum zaproszeni zostali liderzy organizacji prowadzących działalność na rzecz osób starszych, w tym uniwersytetów trzeciego wieku oraz gminnych rad seniorów, przedstawiciele administracji publicznej, świata nauki, organizacji turystycznych, przedsiębiorcy z branży turystycznej, a także media.