_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

ROK 2020 ROKIEM SENIORA

Rzecznik Praw Pacjenta ustanowił rok 2020 ROKIEM SENIORA. Działania RPP skupią się m.in.: na przekazywaniu informacji, edukacji, podnoszeniu świadomości polskiego seniora o prawach pacjenta i świadczeniach zdrowotnych. Podjęte zostaną także kroki związane z kontynuacją projektu legislacyjnego dotyczącego objęcia działaniem Rzecznika – Domów Pomocy Społecznej. Więcej informacji TUTAJ.