____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Uruchomiony został Program Wsparcia Doraźnego NGO w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Od 12 maja 2020 r. organizacje mogą składać wnioski o dotację w ramach nowego Programu, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 48/2020 z dnia 27 kwieciarnia 2020 r. i realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii. Więcej informacji na stronie: https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/