_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Powołano członków Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2020-2024

W dniu 19 maja 2020 r.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Marlena Maląg, powołała członków Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2020-2024. Rada  jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra, a do jej zadań należy:

- opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce;

- inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych;

- przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

 

 

Więcej informacji oraz wykaz członków wchodzących w skład Rady - https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ds-polityki-senioralnej