_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Zapowiedź kontynuacji Rządowego Programu ASOS

W latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

W tegorocznej edycji programu złożono 1795 ofert, z czego dofinansowanie ma otrzymać ponad 300 projektów.

8 czerwca 2020 r. w Bielsku-Białej Stanisław Szwed - Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, że resort przygotowuje się do nowej edycji programu na lata 2021-2025 i zabiega o większe środki na ten program.

for. Archiwum OFSUTW

źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/szwed-program-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-bedzie-kontynuowany,188677.html