_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

INFORMACJA O OLIMPIADZIE SENIORÓW

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach informuje i zaprasza na coroczną imprezę sportową dla seniorów organizowaną przez nas pod nazwą Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych – „TRZECI WIEK NA START”. Olimpiadę tę organizujemy od 2009 roku w Łazach, w miasteczku położonym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.  Co roku w maju w wiosce olimpijskiej seniorów w Łazach zapalany był znicz olimpijski.

 

W tym roku również zapraszamy do udziału.

MIEJSCE I DATA -  XII OLIMPIADY SPORTOWEJ SENIORÓW

Miejsce: Stadion Śląski - Chorzów

Biuro Organizacyjne: Stadion Śląski - Chorzów

Data: 20.09.2020 r. (niedziela)

 

UCZESTNICY

Prawo startu w XII Olimpiadzie Sportowej UTW mają zawodnicy Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych – rocznik 1970 i starsi.

 

PROGRAM OLIMPIADY

Od godz. 9.00 – rejestracja i odprawa kierowników ekip w Biurze Organizacyjnym Olimpiady

Godz. 10.00 – ceremonia otwarcia Olimpiady

Godz. 11.00 – rozpoczęcie konkurencji sportowych we wskazanych przez organizatorów miejscach.

Godz. 16.00 – uroczyste przedstawienie wszystkich medalistów i oficjalne zakończenie Olimpiady

 

ZAWODY

Z uwagi na stan epidemiologiczny wprowadzono następujące ograniczenia:

- zawody lekkoatletyczne

·         bieg na 60 metrów

·         bieg na 200 metrów

·         pchnięcie kulą

- przełaje rowerowe

- turniej boule

- turniej łuczniczy

- turniej speed-ball

 

Regulamin zawodów oraz szczegółowe informacje szukajcie na naszej stronie internetowej - http://www.utwlazy.pl/  

 

Szanowni Państwo, wspólnie tworzymy karty historii Igrzysk Seniorów. Mamy nadzieję, że do tego czasu pandemia ustąpi i nie pokrzyżuje nam planów.

 

                                                                                             W imieniu organizatorów

                                                                                       Krystyna Męcik – Prezes UTW Łazy