____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – rok 2019

Na stronie www.senior.gov.pl zamieszczone zostało Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2019, opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

<a href="https://pl.freepik.com/zdjecia/kawa">Kawa zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com</a>

W edycji 2019 złożono łącznie 1 346 ofert, z czego przyjęto do realizacji 309 projektów na łączną kwotę 37,9 mln zł. Zapotrzebowanie zgłaszane przez organizacje wynosiło ponad 153,5 mln zł. W ramach dofinansowanych projektów, na etapie rozstrzygnięcia konkursu, planowanymi działaniami objęto 159 474 beneficjentów ostatecznych (uczestników). Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy 309 ofert dofinansowanych w ramach Programu ASOS edycji 2019, zaobserwować można, że realizowane projekty związane były najczęściej z takimi kategoriami jak: aktywność ruchowa, aktywność kulturalna rozumiana, jako czynny i bierny udział w zajęciach kulturalnych, walka z wykluczeniem informatycznym poprzez edukację z obsługi komputerów oraz Internetu, edukację zdrowotną, psychologiczną, prawną i społeczną oraz integrację poprzez udział seniorów w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak: konferencje, bale czy bardzo popularne wyjazdy do dużych miast i w miejsca atrakcyjne turystycznie

Dokument dostępny TUTAJ.